Badania lekarskie na prawo jazdy – kto musi je przejść?

Badania lekarskie na prawo jazdy – kto musi je przejść? Każdy kandydat zamierzający zdawać egzamin państwowy na prawo jazdy, musi liczyć się z koniecznością wypełnienia wielu formalnych, urzędniczych spraw. Jak określają przepisy, osoba taka musi zgłosić się do wyrobienia Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK). Profil ten obejmuje obligatoryjne badania lekarskie, o których mowa w art. 75 i 76 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami .

Badania dotyczą sprawdzenia wzroku, stanu psychicznego, zdolności motorycznych oraz funkcjonowania układu oddechowego, sercowo-naczyniowego i  układu nerwowego. Kierowcy muszą odnawiać badania lekarskie w określonych odstępach czasu. Osoba prowadząca pojazd musi być w pełni zręczna i skoncentrowana, dlatego bardzo ważne znaczenie mają nawet najmniejsze dolegliwości zdrowotne. Badania lekarskie mają wyznaczoną ważność. Jest ona zależna od kategorii prawa jazdy, wieku i zawodu. Przepisy ciągle ulegają zmianom, dlatego musimy nieustannie kontrolować nowe zapisy w ustawach i rozporządzeniach.

Jak przebiega badanie lekarskie na prawo jazdy?

Podczas badania lekarskiego na prawo jazdy, zgodnie z ustalonymi regulacjami, ocenie powinno zostać poddanych aż 62 parametrów. Badania odnoszą się zarówno do zdolności, jak i ograniczeń, zaburzeń ruchowych, wzrokowych czy psychicznych. Dużą uwagę kieruje się ku badaniu wzroku i skontrolowaniu reakcji oczu na ciemność, czyli widzenie zmierzchowe oraz reakcję na światło jaskrawe. Jednakowo istotne jest również przeprowadzenie badania narządów słuchu i równowagi, a także układu oddechowego, sercowo-naczyniowego i ruchowego. Ponadto, ważne jest też przebadanie kursanta pod kątem układu nerwowego i podatności na nerwice oraz inne schorzenia.

Medyk sprawdzi także ciśnienie, poziom cukru i funkcjonowanie nerek. W niektórych przypadkach, lekarz może zlecić wykonanie dopełniających badań, jak np. EKG. Najczęściej ma to miejsce u osób przewlekle chorych, czy osób które kiedyś doznały wypadku lub kontuzji. Badania lekarskie na prawo jazdy to również wywiad, podczas którego weryfikuje się, czy przyszły kierowca posiada skłonności do spożywania alkoholu czy lekomanii. Testy psychologiczne mają z kolei dowieść o stanach depresyjnych i ogólnym stanie psychicznym.

Badania na prawo jazdy – kwestie indywidualne

Badania lekarskie na prawo jazdy w znacznym stopniu uzależnione są od kategorii prawa jazdy a także kilku innych zagadnień, jak np. ważność dokumentu. Badania ważne są przez taki sam okres co prawo jazdy, czyli 15 lat i odnosi się to prawa jazdy kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T oraz C1, C1+E, C+E, D1, D. Występują jednak okoliczności, kiedy kierowcy muszą częściej odbyć badania okresowe. Dotyczy to osób, u których podczas badań lekarskich zdiagnozowano wadę wzroku oraz kierowców zawodowych.

Przeczytaj także:

Wówczas badania należy wykonać co 5 lat. Kolejnym wyjątkiem są kierowcy po 60. roku życia. Obliguje się ich do badań co 30 miesięcy. Jeśli z różnych przyczyn, np. wskutek wypadku, pogorszenia stanu psychicznego czy jazdy pod wpływem alkoholu, zostanie odebrane prawo jazdy, to po jego wznowieniu, występuje konieczność powtórzenia badań lekarskich. Także policja może wezwać do odbycia badań w niedługim czasie po odebraniu dokumentu prawa jazdy.

Gdzie wykonać badania lekarskie na prawo jazdy?

Badań lekarskich na prawo jazdy dokonuje lekarz orzecznik. Tylko on może wydać dokument poświadczający o stanie zdrowia, który jest konieczny do PKK. Na badania lekarskie na prawo jazdy można udać się do Miejskiego Ośrodka Medycyny Pracy bądź Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy (WOMP). Badania lekarskie oferuje również wiele ośrodków szkoleniowych i szkół jazdy. Najczęściej ceny badań są tam dużo niższe. Stawka standardowa za badania została prawnie uregulowana i jej wysokość wynosi tyle samo dla osób zdających egzamin państwowy po raz pierwszy, jak również dla osób przedłużających ważność prawa jazdy, ubiegających się o przywrócenie lub też zwrot. Warto, aby kwestię badań lekarskich dopełnić już na początku gromadzenia niezbędnych dokumentów, gdyż posiadanie orzeczenia pozwoli na sprawniejsze zorganizowanie pozostałych obowiązków.

Badania lekarskie – określenie realnego stanu zdrowia

Niestety, w rzeczywistości, wiele osób nie traktuje badań lekarskich poważnie. Sporo lekarzy przeprowadza je wyłącznie w oparciu o wywiad, podczas którego zadają pytania odnośnie wzroku, stanu psychicznego, czy snu. Zdarza się, że badania wykonywane są w pośpiechu i bez należytej staranności, ponieważ przyszłym kierowcom zależy na tym, aby jak najszybciej dopełnić formalności w szkole nauki jazdy. Wskutek tego, pojawiają się nieprawidłowe orzeczenia, które niejednokrotnie nie wyrażają rzeczywistego stanu zdrowia kandydatów. To, czy badania lekarskie zostaną poprawnie przeprowadzone, powinno zależeć kierowcom dla ich własnego dobra. Dzięki wizycie u rzetelnego lekarza można uniknąć komplikacji w przyszłości i zapewnić sobie oraz innym uczestnikom ruchu drogowego  większe bezpieczeństwo.