Przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR)

Celem kursu ADR jest przygotowanie zawodowych kierowców do tego, aby dzięki uzyskanej wiedzy mogli w pełni bezpiecznie i samodzielnie wykonywać czynności związane z przewozem materiałów niebezpiecznych zgodnie ze standardami jak i w sytuacjach awaryjnych.

Przeznaczony dla kierowców zawodowych starający się po raz pierwszy o uzyskanie zaświadczenia ADR. 

Kierowca przystępujący do kursu musi posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii i mieć ukończone 21 lat.