Szkolenia dla kandydatów

 

KURS DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW

PODSTAWOWY KAT. B

KURSY DLA INSTRUKTORÓW A,B,C,D,E

Wymagane dokumenty do kursu:

  • dokument potwierdzający posiadanie średniego wykształcenia,
  • zaświadczenie o niekaralności:
    a) sądowe (wydane przez punkt informacyjny krajowego rejestru karnego przy sądzie okręgowym),
    b) policyjne (informacje o wpisach w ewidencji kierowców naruszajacych przepisy ruchu drogowego wydane przez komendanta wojewódzkiego policji).
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
  • zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat uprawnień do kierowania pojazdem rodzaju objętego szkoleniem (kserokopia prawa jazdy).

Czas trwania kursu na instruktora nauki jazdy kat. B – ok. 4 miesiące.

CENA KURSU: dla kat  B – 2500 zł, pozostałe kat. 700 zł

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.