Wraz z wprowadzeniem nowych przepisów, kierowcy podczas prowadzenia pojazdu, nie mają już obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego czy polisy OC. Zwolnienie to przysługuje osobom, które kierują samochodem zarejestrowanym w Polsce. Pamiętajmy jednak, że nadal musimy wozić ze sobą prawo jazdy. W jaki sposób można natomiast zweryfikować numer polisy OC w przypadku kolizji jeśli wtedy nie mamy jej ze sobą?

Prowadzenie pojazdów bez dowodu rejestracyjnego i polisy OC

Nie musimy martwić się już, jeśli wyjedziemy samochodem i okaże się, że dokumenty zostały w domu. Od 1 października 2018 roku nie musimy mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego ani dokumentu potwierdzającego umowę ubezpieczenia. W przypadku kontroli drogowej, nie zostaniemy ukarani za to mandatem. Zmiany jakie zaszły wraz z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym, zostały uchwalone przez Sejm.

Jeśli zostaniemy skontrolowani, wszelkie informacje dotyczące pojazdu i polisy OC, służby odnajdą w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK).

Aktualne badania techniczne a jazda bez dokumentów

Zapisek odnośnie przeprowadzenia badania technicznego pojazdu jest ujmowany w dowodzie rejestracyjnym. Informacje te wprowadza się także do bazy CEPIK, dlatego jazda bez dokumentów nie oznacza, że w trakcie kontroli, służby nie sprawdzą czy mamy aktualne badania samochodu. Organ kontroli zweryfikuje to w bazie. Pamiętajmy zabrać ze sobą dowód rejestracyjny, udając się na badanie techniczne auta.

Pojazd zarejestrowany w innym kraju niż Polska

Jak już wcześniej zostało wspomniane, przywilej prowadzenia pojazdów bez posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz polisy OC, mają kierowcy aut, które zostały zarejestrowane w Polsce. W basie CEPIK znajdują się dane tylko o pojazdach zarejestrowanych w naszym kraju. Jeśli więc wyjeżdżamy na drogę samochodem zarejestrowanym za granicą, musimy wziąć ze sobą papierowe dokumenty, które będziemy zobowiązani okazać podczas kontroli policji czy Inspekcji Transportu Drogowego.

Kiedy musimy mieć przy sobie dowód rejestracyjny?

Dowód rejestracyjny wraz z polisą OC będziemy musieli zabrać ze sobą w przypadku wyjazdu poza terytorium RP. Możliwość jazdy samochodem bez posiadania przy sobie tych dokumentów nie oznacza, że są już one niepotrzebne. Kolejna sytuacja, kiedy musimy mieć je przy sobie, to badania techniczne pojazdu, gdyż w dowodzie zostanie odnotowany zapis o przeprowadzeniu przeglądu. Dokumenty będą też niezbędne przy sprzedaży auta.

Kiedy służby mogą zatrzymać dowód rejestracyjny?

Biorąc pod uwagę nowe przepisy i możliwość jazdy bez dowodu rejestracyjnego, należało zaktualizować także regulacje odnoszące się do sposobu zatrzymania dokumentu przez służby. W związku z tym, że nie jest możliwe jego fizyczne zatrzymanie, odbywa się to poprzez adnotację w systemie informatycznym, która trafia do CEPIK. Kierowcy zostaje wypisane poświadczenie o zatrzymaniu dokumentu.

Dowód rejestracyjny może zostać zatrzymany przez służby w sytuacji, gdy:

  • pojazd zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego,
  • nie spełnia warunków i wymogów w kwestii ochrony środowiska.

Brak polisy OC w przypadku kolizji

Choć nie mamy obowiązku mieć przy sobie polisy OC podczas jazdy samochodem, to w przypadku gdy mamy do czynienia z kolizją, mogą pojawić się pewne trudności. Zwykle w takich sytuacjach, kierowcy starają się porozumieć między sobą, spisuje się oświadczenie i podaje stronie poszkodowanej informacje i numer polisy OC.

Co należy jednak zrobić jeśli osoba odpowiedzialna za kolizję, nie miała ze sobą polisy? Jak zweryfikować czy ma wykupione i ważne ubezpieczenie?

To czy pojazd jest objęty polisą, można szybko sprawdzić za pomocą telefonu z dostępem do Internetu. Musimy wejść na stronę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, na którym znajduje się wyszukiwarka. Tam wpisujemy numer rejestracyjny pojazdu oraz numer VIN. Ustalamy także datę, na którą konkretnie ma zostać przekazana informacja. Musimy wpisać dzień, w którym miało miejsce zdarzenie.

Jeżeli nie mamy możliwości sprawdzenia tego w Internecie, możemy poprosić o to kogoś, podając mu niezbędne dane. Kiedy okaże się to niemożliwe, pozostaje nam wezwać służby.

Jazda bez dokumentu prawa jazdy

Jak opisano we wcześniejszej części, prowadząc samochód, nie musimy martwić się o zabranie ze sobą dowodu rejestracyjnego i polisy OC. Mamy jednak obowiązek, aby mieć przy sobie prawo jazdy.

Jaka kara grozi za brak przedstawienia tego dokumentu?

  • 50 zł mandatu – gdy osoba kierująca samochodem ma uprawnienia, ale zapomniała dokumentów,
  • 300 zł mandatu – kiedy kierowca nie ma stosownych uprawnień na konkretną kategorię pojazdu, ale posiada uprawnienia do kierowania pojazdami innych kategorii,
  • 500 zł mandatu – jeżeli prowadzący pojazd nie ma przy sobie prawa jazdy, ale nie ma też do tego uprawnień. W takiej sytuacji sąd może także orzec o zakazie prowadzenia pojazdów,
  • do 3 lat pozbawienia wolności, ograniczenie wolności lub grzywna – grozi osobom, które pomimo cofnięcia prawa jazdy w drodze decyzji przez właściwe organy , kierowały pojazdem,
  • do 5 lat więzienia – za prowadzenie pojazdów pomimo zakazu orzeczonego przez sąd.

Zwrot kosztów odszkodowania zakładowi ubezpieczeń

Mandat to nie jedyna konsekwencja jaka wiążę się ze spowodowaniem wypadku i nie posiadaniem wtedy stosownych uprawnień. Osoba taka, choć posiadałaby ważne ubezpieczenie OC, będzie musiała pokryć spowodowane szkody na własną rękę.  Zakład ubezpieczeń co prawda wypłaci odszkodowanie, jednak będzie miał prawo wnosić o zwrot kwoty, jeśli sprawca nie miał uprawnień do jazdy samochodem.