Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kwalifikacja wstępna przyspieszona Częstochowa

Fakt, że zdobyłeś prawo jazdy kategorii C nie świadczy o tym, że możesz już pracować w zawodzie. Praca zawodowego kierowcy oznacza ciągłe podwyższanie swoich kwalifikacji. Jeśli planujesz rozpocząć pracę jako kierowca, musisz nabyć odpowiednie kwalifikacje, a po kolejnych 5 latach od ich zdobycia – odbyć obowiązkowe szkolenie okresowe. Jeśli masz ukończone 21 lat, naszą propozycją jest kwalifikacja wstępna przyspieszona w Częstochowie.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dedykowana jest osobom, które już posiadają prawo jazdy kategorii C lub/oraz C1 i które nabyły te uprawnienia po 10 września 2009 roku. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, warunkiem jest także ukończenie 21 lat.

Co obejmuje kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

W celu pozytywnego ukończenia kwalifikacji wstępnej zawodowego kierowcy, każdy zobowiązany jest ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej, na który składa się 140 godzin zajęć (w tym przypadku godzina oznacza godzinę lekcyjną, czyli 45 minut). 130 godzin to czas przeznaczony na teorię, zaś 10 godzin – jazdę praktyczną. Kolejnym etapem jest pozytywne przejście badań psychologicznych i lekarskich. Na koniec na kierowcę z zawodowymi aspiracjami czeka egzamin państwowy. Składa się on z 30 testowych pytań jednokrotnego wyboru. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z państwowego egzaminu, kursant otrzymuje Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej. Po jego otrzymaniu, kierowca powinien udać się do Wydziału Komunikacji we wskazanym na podstawie miejsca zamieszkania – Urzędzie Miejskim. Tam formalnie Świadectwo zostanie wpisane w prawo jazdy.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w niewielkich grupach. Wykwalifikowani i doświadczeni instruktorzy przekazują na nich zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, wskazówki dotyczące prawidłowego kierowania pojazdem i aktualnie obowiązujące przepisy. Co więcej, część godzin przeznaczana jest na poznanie właściwości technicznych kierowanego pojazdu oraz podstawy logistyki i spedycji. Kluczem do ciekawego przedłożenia teorii jest dobór odpowiedniej kadry. Kwalifikacja wstępna przyspieszona Częstochowa zapewni Ci ciekawy sposób prezentacji kursu, tak, że każdy słuchacz wyniesie garść przydatnych i praktycznych informacji. 

Zazwyczaj kierowcy, którzy mają już w swoim dorobku prawo jazdy kat. C zastanawiają się: „po co mi właściwie dodatkowy kurs? Wiem już wszystko”. Każdy, nawet najbardziej doświadczony kierowca przyzna, że nie da się przewidzieć ewentualności i niebezpieczeństw, które czyhają na nas, na drodze. Dodatkowe kwalifikacje mają nauczyć nas zachowania i opanowania w sytuacjach ekstremalnych. Dwukrotne przypomnienie tej samej rzeczy powoduje, że nasza reakcja będzie dwukrotnie szybsza. Zawód kierowcy to nie tylko pewna praca, ale także wielka odpowiedzialność, która spoczywa na barkach każdego z nich. Doświadczenie i idące za tym kompetencje dają poczucie bezpieczeństwa nie tylko Tobie, ale także innym uczestnikom ruchu drogowego. Kwalifikacja wstępna przyspieszona Częstochowa to Twoja droga do sukcesu i gwarancja bezpieczeństwa dla innych kierowców. Zaufaj naszemu doświadczeniu. Z chęcią podzielimy się z Tobą naszą wiedzą.