Aby po ukończonym z pozytywnym wynikiem egzaminie państwowym na prawo jazdy, otrzymać dokument prawa jazdy, zdający musi udać się do wydziału komunikacji w celu uiszczenia opłaty.

Często zdarza się, że osoby, które zdały część praktyczną egzaminu na prawo jazdy są tak roztargnione, że zapominają, gdzie powinny skierować swoje kroki, po otrzymaniu wypełnionego i podpisanego arkusza przebiegu egzaminu w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.

Gdzie pokazać dowód uregulowania opłaty za prawo jazdy

Kandydat na kierowcę zobowiązany jest do przedstawienia w wydziale komunikacji, dowód uregulowania opłaty w związku z wydaniem dokumentu prawa jazdy. Egzaminator po ukończonym egzaminie, umieszcza informacje o wyniku w systemie teleinformatycznym. Wówczas profil kandydata na kierowcę (PKK) zostaje także uaktualniony o dane odnośnie egzaminu. Przyszły kierowca nie musi nigdzie dostarczać arkusza przebiegu części praktycznej. Za pośrednictwem systemu przetwarzającego informacje w formie elektronicznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wydział komunikacji, zamawia dokument prawa jazdy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Opłatę za wydanie dokumentu można uiścić za pomocą kilku metod: poprzez wykonanie przelewu bankowego na konto urzędu, w banku, na poczcie lub też w kasie urzędu. Najszybszym i najwygodniejszym sposobem jest uregulowanie kwoty poprzez płatność online na stronie czy też kartą płatniczą w okienku. Przed wykonaniem płatności online należy jednak upewnić się, czy konkretna jednostka, obsługuje ową funkcjonalność. Uiszczenie opłaty online jest najczęściej wybieraną metodą, ponieważ nie musimy wtedy czekać w urzędzie w kolejce, a cały proces przebiega sprawnie.

Kiedy płatność zostanie zrealizowana, następny krok, to okazanie dowodu płatności w urzędzie. Zapłacenie za wydanie prawa jazdy, nie kończy wszystkich formalności. Do urzędu musi wpłynąć dokładna informacja o wyprodukowaniu prawa jazdy. Wynika to z faktu, że kandydat może równocześnie ubiegać się o prawo jazdy na dwie kategorie, np. A2 i B czy też C i D. Wtedy też bardziej opłacalne będzie zlecenie wydania dokumentu prawa jazdy  po zdaniu obu egzaminów państwowych. Polecenie produkcji dokumentu nie zostanie przesłane, dopóki osoba zainteresowana nie zgłosi się do wydziału komunikacji w starostwie powiatowym lub w urzędzie miejskim.

Gdzie można sprawdzić czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru

Jeśli wszystkie procedury zostaną poprawnie wypełnione, prawo jazdy zostanie zamówione i wyprodukowane przez PWPW S.A. Do sprawdzenia informacji o statusie dokumentu służy strona: https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html. Aby udać się do urzędu po odbiór prawa jazdy, musimy poczekać do momentu otrzymania powiadomienia: „Przyjęto dokument w urzędzie, dokument do odbioru”. Na miejscu zostaniemy poproszeni o przedstawienie dowodu potwierdzającego naszą tożsamość. Po odebraniu dokumentu, kierowcy mogą bez wahania prowadzić pojazd danej kategorii.