Kategorie i szkolenie

 • AM – prawo jazdy uprawniające do kierowania motorowerm oraz czterokołowcem lekkim (pojazd samochodówy, którego masa własna nie przekracza 350 kg a prędkość konstrukcyjnie ograniczona jest do 45 km/h) czyli mini car lub mały quad

  Szkolenie podstawowe składa się z minimum:
  – 5 godz. zajęć teoretycznych
  – 5 godz. zajęć praktycznych

  Wymagany wiek kandydata 14 lat, – szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku.

  !!!!Prawo jazdy kat. AM zastąpiło dotychczasowe karty motorowerowe- jest więc nie zbędne do kierowania skuterem!!!! 

  jazda bez wymaganych uprawnień może skończyć się surowym mandatem

 • A1 – prawo jazdy uprawniające do kierowania
  – motocyklami z silnikiem o pojemności skokowej niewiększej niż 125 cm3 oraz mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy niewiększym niż 0.1 kW/kg
  – motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
  – pojazdami określonymi dla kategori prawa jazdy AM

  Szkolenie podstawowe składa się z minimum:
  – 30 godz. zajęć teoretycznych
  – 20 godz. zajęć praktycznych

  Wymagany wiek kandydata 16 lat, – szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku.

 • A2 – prawo jazdy uprawniające do kierowania
  – motocyklami o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy niewiększym niż 0,2 kW/kg
  – motocyklem czterokołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
  – pojazdami określonymi w kategorii AM

  Szkolenie podstawowe składa się z minimum:
  – 30 godz. zajęć teoretycznych
  – 20 godz. zajęć praktycznych

  Wymagany wiek kandydata 18 lat, – szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku.

 • A – prawo jazdy uprawniające do kierowania
  – motocyklami (bez dodatkowych ograniczeń mocy, pojemności i wagi)
  – pojazdami określonymi w kategorii AM

  Szkolenie podstawowe składa się z minimum:
  – 30 godz. zajęć teoretycznych
  – 20 godz. zajęć praktycznych

  Wymagany wiek kandydata 24 lat lub 20 lat dla osób, które posiadają prawo jazdy kat. A2 od minimum 2 lat, – szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku.

 • B – prawo jazdy uprawniające do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
  – zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  – zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,

  – ciągnikiem rolniczym

  – pojazdem wolnobieżnym

  – pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

  Szkolenie podstawowe składa się z minimum:
  – 30 godz. zajęć teoretycznych
  – 30 godz. zajęć praktycznych

  Wymagany wiek kandydata 18 lat, – szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku.

 • C – prawo jazdy uprawniające do kierowania pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t (ciężarowki), pojazdami tymi wraz z przyczepą lekką, oraz pojazdami określonymi dla kategorii AM

  Szkolenie podstawowe składa się z minimum:
  – 20 godz. zajęć teoretycznych
  – 30 godz. zajęć praktycznych

  Wymagany wiek kandydata 21 lat, – szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku.

 • D – prawo jazdy uprawniające do kierowani
  -autobusami, czyli pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do przewozu osób w liczbie większej niż 9 łącznie z kierowca.

  Szkolenie podstawowe składa się z minimum:

  – 20 godz. zajęć teoretycznych
  – 40 godz. zajęć praktycznych jeśli kandydat posiada już prawo jazdy kat. C
  – 60 godz. zajęć praktycznych jeśli kandydat posiada jedynie kat. B

  Wymagany wiek kandydata 24 lat, – szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku.

 • B+E – prawo jazdy uprawniające do kierowania zespołem pojazdów, złożonych z pojazdu o DMC niewiększym niż 3,5 oraz przyczepy, której DMC również nieprzekroczy 3,5 t, oraz ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami), pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami)

  Czyli osobówka z przyczepą np. kamping, przewóz koni, czy laweta

  Szkolenie podstawowe składa się z minimum:
  – 15 godz. zajęć praktycznych

  Wymagany wiek kandydata 18 lat, – szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku.

  *Kandydat powinie posiadać już prawo jazdy kat. B

  C+E prawo jazdy uprawniające kierowania
  -zespołem pojazdów, złożonym z samochodu cięzarowego wraz z przyczepą lub naczepą,
  – ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami)
  – pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami)
  – zespołem pojazdów określonym w kat. B+E

  Szkolenie podstawowy składa się z minimum:
  – 25 godz. zajęć praktycznych

  Wymagany wiek kandydata 21 lat, – szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku.