Rodzaje kwalifikacji wstępnych

Ważnym aspektem, jeśli chodzi o dobór kursu jest data uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii.

Kwalifikacja wstępna dotyczy osób, które posiadają prawo jazdy:

 • kategorii D1, D1+E, D, D+E, wydane po 10 września 2008r.,

 • kategorii C1, C1+E, C, C+E, wydane po 10 września 2009r

Kierowcy obowiązani są przed rozpoczęciem szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej wykonać badania lekarskie i psychologiczne.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona obejmuje:

 • część podstawową (97 godzin)

 • część specjalistyczną:

  • Zajęcia teoretyczne (33 godziny)

  • Zajęcia praktycznych w ruchu drogowym (8 godzin jazdy)

  • Zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych (2 godziny jazdy)

Kwalifikacja wstępna obejmuje:

 • część podstawową (195 godzin)

 • część specjalistyczną:

  • Zajęcia teoretyczne (65 godzin)

  • Zajęcia praktyczne w ruchu drogowym ( 16 godzin jazdy)

  • Zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych (4 godziny jazdy)

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dotyczy osób, które posiadają prawo jazdy:

 • uzyskał prawo jazdy kat. D lub D1 po dniu 10 września 2008r. i ukończył wcześniej kwalifikację wstępną w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E

 • uzyskał prawo jazdy kat. C lub C1 po dniu 10 września 2009r. i ukończył wcześniej kwalifikację wstępną w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E

Kierowca, który ukończył wcześniej kurs w zakresie przewozu rzeczy lub osób i uzyskał prawo jazdy kat C lub C1 po dniu 10 września 2009r. lub prawo jazdy kat. D lub D1 po dniu 10 września 2008r. zobowiązany jest do odbycia pełnej kwalifikacji wstępnej.

Do szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej może przystąpić osoba która:

 • przebywa co najmniej 185 dni w roku na terenie RP,

 • studiuje od co najmniej 6 miesięcy na terenie RP (zaświadczenie potwierdzające),

 • nie będąca obywatelem Państwa członkowskiego UE, o ile ma zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona obejmuje:

 • część teoretyczną (33 godziny)

 • część praktyczną (2,5 godziny)

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca obejmuje:

 • część teoretyczną (65godzin)

 • część praktyczną (5 godzin)

Kurs kwalifikacji wstępnej kończy się egzaminem państwowym. Koszt egzaminu wliczony jest w koszt szkolenia.