Szkolenia okresowe kierowców zawodowych

Szkolenia okresowe kierowców zawodowych dotyczą osób, których zawód wiąże się z wykonywaniem transportu drogowego osób bądź rzeczy. Szkolenie dedykowane jest kierowcom zawodowym. Muszą oni odbyć szkolenie okresowe co 5 lat, aby przedłużyć uprawnienia do wykonywania zawodu. Kurs ma za zadanie odświeżyć przygotowanie z zakresu wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej oraz utrwalić kwestie bezpieczeństwa i komfortu pracy. Podczas szkolenia dużą uwagę poświęca się właśnie odpowiedniemu przygotowaniu do stanowiska pracy kierowcy i poprawie w bezpiecznym poruszaniu się na drodze.

Kto musi odbyć szkolenie okresowe?

 • pracodawcy a także inne osoby kierujące pracownikami – kierownicy, brygadziści, mistrzowie,
 • osoby na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, konstruktorzy maszyn i innych technicznych urządzeń, technolodzy, organizatorzy produkcji, projektanci,
 • pracownicy wykonujący pracę na stanowiskach robotniczych,
 • osoby pracujące w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracownicy wykonujący zadania zlecone przez te służby,
 • pracownicy administracyjno-biurowi, którzy wykonują pracę w szkodliwych, uciążliwych bądź niebezpiecznych warunkach,
 • osoby odpowiedzialne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Posiadanie prawa jazdy:

 • kategorii C1, C1+E, C, C+E – dotyczy dokumentów wydanych przed 09.2009 r.
 • kategorii D1, D1+E, D, D+E – dotyczy dokumentów wydanych przed 09.2008 r.

Przeczytaj również:

Wymagany wiek:

 • 21 lat w przypadku kategorii C prawa jazdy,
 • 23 lata dla kategorii D prawa jazdy.

Kiedy należy wykonać szkolenie okresowe?

 • co najmniej raz w roku – szkolenie okresowe muszą przejść osoby wykonujące pracę na szczególnie niebezpiecznych stanowiskach robotniczych,
 • co najmniej raz na 3 lata – w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Szkolenie ma postać instruktażu,
 • co najmniej raz na 5 lat – obowiązkowe dla pracodawców, innych osób kierującymi pracownikami (kierowników, brygadzistów, mistrzów), osób na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, konstruktorów maszyn i innych technicznych urządzeń, technologów, organizatorów produkcji, projektantów, osób pracujących w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracowników wykonujących zadania zlecone przez te służby – szkolenie w formie seminarium, kursu bądź samokształcenia kierowanego.