Dla kierowców

Szkolenia z zakresu kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie przewozu drogowego towarów lub osób są skierowane do osób które zdobyły prawo jazdy kategorii C po 10.09.2009 oraz kategorii D po 10.09.2008 i chciały by podjąć prace jako kierowca zawodowy.

              Celem szkolenia jest przygotowanie przyszłych kierowców do wykonywania zawodu kierowcy, poznanie norm prawnych dotyczących transportu drogowego, zagadnień dotyczących czasu pracy, zasad i sposobów przewożenia ładunków lub osób, odpowiedzialności kierowcy, budowy pojazdów ciężarowych oraz podstaw ich działania. Program szkoleń odejmuje także praktyczne ćwiczenia prezentujące zasady ekonomiki jazdy oraz prawidłowego posługiwania się samochodem ciężarowym. Kandydaci również odbywają szkolenie w warunkach specjalnych – jazda na płycie poślizgowej. 


 

                 Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona – kurs przeznaczony dla kierowców, którzy posiadają już kwalifikacje w transporcie drogowym i chcieli by ją rozszerzyć w związku z np. uzyskania nowej kategorii prawa jazdy. (tz. jeśli kierowca posiada kwalifikacje wstępną w przewozie rzeczy i zdobył prawo jazdy kat. D i chciałby przewozić osoby musi uzyskać kwalifikacje uzupełniającą w zakresie transportu osób.


 

               Szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy – cykliczne szkolenie, które każdy zawodowy kierowca powinien odnawiać co 5 lat – więcej na informacji w zakładce ,,szkolenia okresowe”


Jak wybrać odpowiednie szkolenie?

Przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta:

 • 18 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

  • C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępna,

  • C1 lub C1+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,

 • 21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

  • C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępna przyśpieszoną,

  • D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,

  • D1 lub D1+E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikacje wstępną przyśpieszoną,

 • 23 lata – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną

 

​Dodatkowe informacje dotyczące ilości godzin oraz sposobu organizacji szkoleń znajdziecie Państwo w zakładce ,,rodzaje kwalifikacji wstępnej”,