Zgodnie z zapowiedziami, 4 marca 2019 r. weszły w życie przepisy, znoszące obowiązek wymiany prawa jazdy w przypadku, gdy zmianie ulegnie nasz dotychczasowy adres zamieszkania. Właściciele dokumentów bez terminu ważności, będą musieli jednak wyrobić nowe prawo jazdy.

Nowy dokument bez adresu zamieszkania

W 2015 r. wprowadzono zmiany odnośnie nowego wzoru dowodu osobistego, a w marcu tego roku, nowe przepisy mają związek z prawem jazdy. W dokumencie nie będzie zawartych danych adresowych, co oznacza, że jeśli zmienimy miejsce zamieszkania, nie będziemy musieli wymieniać prawa jazdy.

Dla wielu kierowców była to wyczekiwana informacja. Zmiana adresu nie wpływa na uprawnienia do kierowania pojazdem, dlatego konieczność wymiany prawa jazdy powodowała niepotrzebne komplikacje. Dzięki nowym przepisom, będziemy mogli zaoszczędzić 100,50 zł oraz kilkadziesiąt złotych, które musielibyśmy przeznaczyć na wyrobienie zdjęć.

Czy wszyscy kierowcy muszą wymienić prawo jazdy na nowe?

Jeżeli prawo jazdy nie utraciło terminu ważności, to posiadacze takiego dokumentu nie są zobowiązani do wymiany na nowy.

Jaki termin ważności będzie miało nowe prawo jazdy?

Okres ważności nowego dokumentu to 15 lat. Po upływie tego czasu należy będzie wymienić prawo jazdy. Nie będą obowiązywały dłużej dokumenty bezterminowe.

Kiedy bezterminowe prawo jazdy będzie podlegało wymianie?

Jeśli dokument wydano bez określonego terminu ważności, to w takim przypadku, właściciele prawa jazdy będą zobligowani do jego wymiany najwcześniej w 2028 roku, a najpóźniej będą mogli zrobić to w 2033 roku. Na przestrzeni tych 5 lat zostanie wprowadzony obowiązek wymiany dokumentów. Od tego czasu, prawo jazdy będzie miało ważność przez 15 lat.