Jakie zdjęcie powinno widnieć na dokumencie prawa jazdy?

Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury i budownictwa, ustalono dokładne wymogi odnośnie zdjęć umieszczanych na prawo jeździe. Zdjęcie, które należy złożyć organowi wydającemu dokument, musi być aktualne, co oznacza, że musi być zrobione nie wcześniej niż pół roku przed jego dostarczeniem. Zdjęcie może także występować w wersji cyfrowej, zapisane na nośniku danych. Powinno być ono kolorowe, odpowiednio ostre, a jego wymiary muszą wynosić 35×45 mm.

Osoba powinna zostać sfotografowana na jasnym, jednolitym tle, ustawiona przodem do obiektywu, czyli w pozycji frontalnej. Na zdjęciu twarz musi stanowić 70-80% pola. Kadr musi obejmować osobę od wierzchołka głowy do górnej części barków. Nie mogą występować prześwietlenia, wymogiem jest by został sfotografowany naturalny odcień skóry i oczu. Włosy muszą zostać ułożone w taki sposób, by nie przysłaniały twarzy ani oczu. Zdjęcie nie może zostać wykonane z nakryciem głowy, ciemnymi okularami lub też innymi przedmiotami, mogącymi przeszkodzić w zidentyfikowaniu osoby.

Czy na zdjęciu osoba może mieć nakrycie głowy?

Na zdjęciu do dokumentu prawa jazdy dopuszcza się sfotografowanie osoby z nakryciem głowy wedle zasad wyznania, jednak twarz nie może być niczym przysłoniona. Co więcej, osoba taka musi wraz z wnioskiem o wydanie prawa jazdy złożyć dokument potwierdzający przynależność do danej wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej na terenie RP i legitymować się dokumentem tożsamości, na którym widnienie podobna fotografia z nakryciem głowy.

Czy dozwolona jest fotografia w okularach z ciemnymi szkłami?

Wedle przepisów rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa, zezwala się na zdjęcie osoby w ciemnych okularach, która posiada nabytą lub wrodzoną wadę wzroku. Aby móc skorzystać z prawa, należy dołączyć do dokumentów oświadczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia bądź poświadczenie o niepełnosprawności osoby, powyżej 16 lat. Przyszły kierowca musi posiadać podobne zdjęcie w okularach na dokumencie tożsamości.