Zakładano, aby wraz z dniem 4 czerwca 2018 roku wprowadzić nowe obowiązki dla kierowców, którzy niedawno uzyskali prawo jazdy. Nowelizacja została podpisana przez Prezydenta, jednak przewidywane zmiany po raz kolejny przełożono w czasie i trzeba na nie trochę poczekać. Główną przyczyną, która wpłynęła na opóźnienie, jest przygotowanie systemu CEPiK 2.0. Aktualnie, osób zdających na prawo jazdy nie obejmuje jeszcze okres próbny. Ministerstwo Cyfryzacji nie poinformowało natomiast kiedy można spodziewać się wprowadzenia zmian.

Wiadomość o nowych obowiązkach wpłynęła na decyzję wielu osób, które postanowiły wcześniej niż planowały zapisać się na kurs prawa jazdy, w takim celu, aby podejść do państwowego egzaminu jeszcze przed wprowadzeniem zapowiadanych zmian.

Jak jest teraz

Za młodego kierowcę, uważa się osobę, która zdała egzamin na prawo jazdy w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Pod uwagę bierze się dzień odebrania dokumentu. Dla takiego kierowcy przewiduje się 20 punktów karnych, natomiast po ich przekroczeniu w trakcie jednego roku od uzyskania prawa jazdy, uprawnienia do kierowania samochodem zostają odebrane. W dalszym ciągu może on jednak pracować w zawodzie kierowcy. Osobę taką nie obejmują kursy doskonalenia jazdy, nie musi także przyklejać zielonego listka na samochodzie.

Jak będzie po zmianach

Nowe przepisy zakładają dwuletni okres próbny dla kierowców, którzy otrzymali prawo jazdy kategorii B. Dotyczy to także kierowców, którzy posiadają dokument do kierowania pojazdów w zakresie innych kategorii prawa jazdy. Każdy kierowca, który po raz pierwszy zdobył uprawnienia, objęty jest dwuletnim okresem próbnym.

Nowe obowiązki będą dotyczyły m.in. udziału w szkoleniu odnośnie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Odbędzie się on pomiędzy 4 a 8 miesiącem od dnia zdania egzaminu państwowego. Koszt zajęć teoretycznych ma wynieść 100zł, natomiast część praktyczna 200zł. Na spotkaniach z teorii będą poruszane np. kwestie psychologiczne prowadzenia pojazdu czy też problematyka wypadków drogowych. W trakcie zajęć praktycznych, kierowca dowie się o skutkach jakie niesie za sobą zbyt duża prędkość.