Od 2013 roku wprowadzono w Polsce nowe procedury dotyczące wymiany prawa jazdy. Poniżej zaprezentujemy wszelkie niezbędne informacje z tym związane.

Kiedy pojawia się obowiązek wymiany prawa jazdy

Od 21 stycznia 2013 roku w Polsce prawa jazdy nie są już wydawane bezterminowo, dlatego należy dokonać wymiany dokumentu gdy straci ważność. Najdłuższy przewidywany termin ważności to 15 lat. Jednak w przypadku zdrowotnych ograniczeń, jak np. cukrzyca, znaczna wada wzroku, czas ten może zostać skrócony.

Osoby zdające prawo jazdy przed 2013 rokiem nie są zwolnione z nowych przepisów. Ich dokument nie jest bezterminowy, a wymiany należy dokonać najpóźniej do roku 2033.

Jeżeli niebawem upłynie data ważności prawa jazdy, powinniśmy z odpowiednim wyprzedzeniem złożyć stosowne dokumenty. Czas oczekiwania na nowe prawo jazdy wynosi około tygodnia, dlatego musimy dopilnować tego wcześniej, aby nie pozostać bez nieważnych dokumentów.

Innym powodem wymiany jest zmiana adresu zameldowania lub zmiana nazwiska. Najczęściej dotyczy to kobiet, które wyszły za mąż. Po ślubie należy wymienić nawet to prawo jazdy, które zostało wydane jako bezterminowe.

Przewidziany czas na wymianę dokumentów w przypadku zmiany adresu zameldowania lub zmiany nazwiska wynosi 30 dni. Niedopełnienie obowiązku grozi mandatem podczas kontroli drogowej,  w wysokości 50zł.

Koszty wymiany prawa jazdy

Łączny koszt wymiany prawa jazdy to około 350zł. Zapłata za nowy dokument to 100,50 zł. Do tej opłaty należy jednak doliczyć koszt badań lekarskich- 200zł, fotograf- około 50zł, a w przypadku pomocy pełnomocnika- 17zł.

Wymagane jest 1 zdjęcie o wymiarach 3,5×4,5cm

Koszty wymiany są wysokie i obciążają w szczególności osoby, które zobowiązane są do częstych badań lekarskich w wyniku swojego stanu zdrowia.

Opinia lekarza nie jest wymagana gdy składamy wniosek o wymianę dokumentu z powodu zmiany adresu zameldowania lub zmiany nazwiska.

Niezbędne dokumenty

Dokumenty należy dostarczyć w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym. Przybliżony czas oczekiwania na nowy dokument to 7 dni.

Dokumenty które musimy złożyć to:

  • Wniosek o wydanie prawa jazdy,
  • Kserokopia obecnego prawa jazdy,
  • Badania lekarskie,
  • Potwierdzenie zapłaty,
  • 1 zdjęcie o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm

Karta kierowcy przy wymianie prawa jazdy

Karta ta dotyczy zawodowych kierowców i jej numery powinny odpowiadać numerom prawa jazdy.

Wyjątkiem gdy podczas wymiany dokumentu zmienia się także jego numer jest zmiana dotychczasowego miejsca zamieszkania. W takiej sytuacji należy uaktualnić kartę kierowcy.