W Polsce panuje przekonanie, że zawodowy kierowca to zawód dobrze płatny. Pomimo tego poglądu, wciąż na rynku brakuje wielu osób wykonujących tą pracę. Firmy zajmujące się transportem, a także przedsiębiorstwa prowadzące działalność o charakterze logistycznym i spedycyjnym oferują atrakcyjne warunki zatrudnienia, a bezustannie napotykają się na problem braku kierowców, którzy posiadają zawodowe prawo jazdy. Co sprawia, że coraz mniej osób decyduje się na zdobycie dodatkowych uprawnień? Być może jest to spowodowane wysokimi kosztami lub wymaganiami które należy spełnić. Poniżej opiszemy czym jest zawodowe prawo jazdy oraz jak zostać zawodowym kierowcą.

Do czego uprawnia zawodowe prawo jazdy?

Zawodowe prawo jazdy to dokument dzięki któremu uzyskuje się pozwolenie na przewóz drogowy osób i rzeczy. Posiadanie prawa jazdy z kategorią C, czyli prawa jazdy potrzebnego do prowadzenia samochodu ciężarowego nie jest jednoznaczne z tym, że można wykonywać pracę zawodowo. Kierowca pojazdu ciężarowego musi zdobyć dodatkowe uprawnienia. Aby zawodowo móc prowadzić ciężarówkę, należy uzyskać wpis w postaci kodu 95, który jest urzędowym wyznacznikiem do kierowania pojazdem. Kolejna konieczna informacja zamieszczona w dokumencie prawa jazdy to termin ważności świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Jakie dokumentu musi posiadać kierowca aby ubiegać się o zawodowe prawo jazdy?

Kluczowy warunek jaki musi spełnić kierowca aby uzyskać dokument, jest zdobycie świadectwa kwalifikacji zawodowej, uprawniające do przewozu rzeczy. Obok prawa jazdy kategorii C, CE lub DE jest ono niezbędnym dokumentem, dzieli się je na kwalifikacje wstępną oraz kwalifikację przyspieszoną. W przypadku pierwszego rodzaju kwalifikacji, dotyczy ona kierowców posiadających prawo jazdy kategorii C lub C+E, którzy nie ukończyli 21. roku życia, a które wydano po 10 września 2009 roku. Z kolei kwalifikacja wstępna przyspieszona jest szkoleniem dla osób powyżej 21. roku życia.

Kolejnym dokumentem wymaganym do prowadzenia zawodowo samochodów ciężarowych jest orzeczenie lekarskie a także orzeczenie psychologiczne. Potwierdzają one zdolność kierowcy do wykonywania zawodu. Ostatnim etapem jest wymiana prawa jazdy. Aby zdobyć prawo jazdy dla kierowców zawodowych należy udać się do odpowiedniego wydziału i przedłożyć wniosek łącznie z kompletem stosownych dokumentów.

Jakie warunki musi spełnić zawodowy kierowca?

Choć wiele osób uważa, że zawód kierowcy jest idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy lubią prowadzić samochód a większość swojego czasu najchętniej spędziliby za kółkiem, niewiele z nich wie, że kierowcy muszą spełniać wiele wymogów i posiadać odpowiednie umiejętności.

Jednym z obowiązków jest odbycie co 5 lat szkolenia okresowego. Zawodowy kierowca musi przejść takie szkolenie w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poszerzenia kwalifikacji.

Ponadto, kierowca zamierzający ubiegać się o pracę, która wiąże się z przewozem materiałów niebezpiecznych, w postaci gazów, materiałów samozapalnych, ciekłych zapalnych, samozapalnych lub trujących, musi koniecznie w takim przypadku odbyć dodatkowy kurs, po za kończeniu którego uzyskuje się zaświadczenie ADR.

Jak już wcześniej wspomniano, jednym z warunków uzyskania zawodowego prawa jazdy jest wykonanie badań lekarskich. Określają ogólny stan zdrowia ale także poświadczają, że osoba nie ma żadnych przeciwwskazań do kierowania pojazdem. W trakcie badań, skupia się uwagę na układ oddechowy, nerwowy oraz układ krążenia. Sprawdza się także funkcjonowanie narządów ruchu, widzenie zmierzchowe a także zjawisko olśnienia. Badania psychologiczne oceniają czy osoba odpowiednio reaguje na różne czynniki, analizuje się koncentrację i podzielność uwagi.