Czy zawodowi kierowcy są uprawnieni do opłacania niższych składek OC?

Ubezpieczenie komunikacyjne OC jest ubezpieczeniem o charakterze obowiązkowym, dlatego każdy z kierowców musi uregulować zobowiązanie z tego tytułu. Kwota składki jest uwarunkowana wieloma czynnikami do których można zaliczyć m.in. wykonywany zawód. Profesja znacząco wpływa na wysokość opłacanego OC. W przypadku zawodowych kierowców, prostując powszechnie występujące przekonania, że płacą oni niższe składki ubezpieczenia, spawa wygląda zupełnie inaczej.

W stosunku do kierowców pojazdów, które przeznaczone są na cele zarobkowe, zakłady ubezpieczeniowe naliczają wysokie stawki OC. Wynika to z faktu, że samochody te są eksploatowane w większym stopniu, a tym samym wzrasta ryzyko wystąpienia szkody lub innych nieprzewidywanych sytuacji.

O czym musi wiedzieć zawodowy kierowca?

Zawodowy kierowca a także osoby dopiero ubiegające się o to stanowisko muszą zapoznać się z kilkoma istotnymi informacjami.

Pierwszą kwestią jest koszt uzyskania świadectwa kwalifikacji kierowcy a także pozostałe koszty związane z tym zawodem. Wysokie kwoty wyrobienia dokumentów z pewnością stanowią czynnik, który zniechęca niektóre osoby do wyrobienia uprawnień. Dlatego też obserwuje się ciągły niedobór kierowców w wielu przedsiębiorstwach. Świadectwo kwalifikacji zawodowej to wydatek około 2800 zł. Należy doliczyć do tego koszty związane z egzaminem państwowym, badania lekarskie a także wydanie dokumentu. Aby uzyskać stosowne uprawnienia, całkowity wydatek sięga rzędu 10 tys. zł.

Dla każdego dokumentu prawa jazdy został wyznaczony termin ważności. Wedle przepisów, świadectwo kwalifikacji zawodowej obowiązuje przez 5 lat. Po tym czasie można przedłużyć ważność po uprzednim odbyciu szkolenia okresowego.

Podsumowując, zawodowe prawo jazdy jest dokumentem umożliwiającym przewóz drogowy rzeczy i osób. Aby zdobyć uprawnienia kierowcy zawodowego, obok prawa jazdy, niezbędny, dokumentem jest także świadectwo kwalifikacji zawodowej. Uprawnienia kierowcy zawodowego potwierdza kod 95, będący zapisem zaświadczającym do zawodowego kierowania pojazdami. Koszty wyrobienia zawodowego prawa jazdy to wydatek rzędu 10 tys. zł.