Posiadanie prawa jazdy niesie za sobą wiele korzyści i w dzisiejszym świecie bez wątpienia warto posiadać dokument uprawniający do kierowania samochodem. Po osiągnięciu właściwego wieku, zdecydowana większość osób decyduje się zapisać na kurs prawa jazdy. Plusów posiadania prawa jazdy jest sporo, począwszy od tego, że w pracy mogą wymagać od nas przyjechania gdzieś samochodem, a nasza kandydatura może odpaść właśnie ze względu na brak uprawnień. Także w czasie przeprowadzek z pewnością niejednokrotnie samochód przyda się do przewożenia różnych rzeczy, albo w przypadku gdy będziemy musieli zawieźć kogoś do lekarza czy też zamienić się z kierowcą gdy nagle źle się poczuje.

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do prowadzenia wielu rodzajów pojazdów, w tym motocykli, quadów, ciągników rolniczych, samochodów z przyczepką, furgonów z dmc 3,5 t oraz innych mniejszych środków transportu. Należy pamiętać, że kierowanie ww. pojazdami odbywa się pod pewnymi warunkami, np. posiadając prawo jazdy kategorii B nie można kierować każdym motocyklem z silnikiem o pojemności 125 cm3. Co ciekawe, dopuszczalne jest jednak prowadzenie ciągników rolniczych bez względu na ich masę.

W przypadku gdy osoba kieruje pojazdem bez uprawnień, czyn taki traktuje się jako wykroczenie i zależnie od okoliczności, grozi mandatem w wysokości od 300 do 500 zł. Jeśli jednak zostały naruszone zasady sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Na kierowcach prowadzących pojazd bez stosownego dokumentu spoczywa ponadto duża odpowiedzialność materialna za wyrządzone szkody. Gdy dojdzie do wypadku, ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej choć chroni osobę poszkodowaną, to w takiej sytuacji kierujący bez uprawnień zobowiązany jest do zwrotu wypłaconych przez ubezpieczyciela stronie poszkodowanej środków.

Jest to tzw. regres, a więc w przypadku gdy nieuprawniony do kierowania pojazdem spowoduje kolizje, to taka osoba dostanie wezwanie do zapłaty rachunku za naprawę pojazdu który uszkodził, a ponadto nie zadziała autocasco sprawcy wypadku.

Jakie pojazdy można prowadzić posiadając prawo jazdy kategorii B?

Rozważając możliwości kierowania danym pojazdem, należy wziąć pod uwagę jego dopuszczalną masę całkowitą, która zapisana jest w dowodzie rejestracyjnym. W przypadku samochodów istotna jest także kwestia ilości miejsc. Jeśli w pojeździe znajduje się więcej niż 9 miejsc z kierowcą, to wtedy pojazd zaliczany jest do kategorii autobusów. W kwestii prowadzenia motocykli ważna jest pojemność silnika i moc w stosunku do masy.

Pojazd samochodowy – to podstawowy pojazd, do którego prowadzenia wymagane jest prawo jazdy z kategorią B. Ograniczeniem stanowi ilość miejsc – co najwyżej 9 łącznie z kierowcą oraz dopuszczalna masa całkowita pojazdu – 3,5 t. Do pojazdów samochodowych zalicza się też duże busy, jeśli spełniają powyższe warunki.

Samochód z przyczepą – za przyczepę inną niż lekką uznaje się przyczepę której dmc wynosi więcej niż 750 kg. Zezwala się na prowadzenie samochodu z przyczepą pod warunkiem, że ich łączna masa nie przekroczy 3,5 t. Samochód musi być zdolny do ciągnięcia przyczepy a ponadto jego dmc powinna wynosić min 1,33 dmc przyczepy.

Samochód z przyczepą lekką – dmc przyczepy lekkiej nie może przekroczyć wagi 750 kg, natomiast max masa zestawu samochodu z przyczepą lekką to 4250 kg, zakładając że dmc samochodu wynosi 3,5 t a przyczepy 750 kg. Zwykle są to 9-osobowe busy z przyczepką albo furgon.

Czterokołowiec – pojazd samochodowy z dmc wynosząco 550 kg. Wśród tego typu pojazdów zalicza się quady oraz mikrosamochody. Należy pamiętać, że większe quady niejednokrotnie rejestrowano w kategorii ciągników rolniczych, w związku z czym ich prędkość na drodze publicznej nie mogła przekroczyć 30 km/h.

Czterokołowiec lekki – o tym, czy pojazd uznany jest za czterokołowiec lekki decyduje nie tylko jego konstrukcja ale też rejestracja. Kiedyś tego rodzaju pojazdy rejestrowało się jako motorowery. Zwykle są to małe quady o masie do 350 kg i max prędkości 45 km/h.

Motocykl do 125 ccm – za tego typu pojazdy uważa się skutery i normalne motocykle. Aby móc prowadzić motocykl bez uprawnienia konkretne na ten rodzaj pojazdu, należy posiadać prawo jazdy kategorii B przez min 3 lata. Ponadto, współczynnik mocy motocyklu do jego masy musi wynosić co najwyżej 0,1 kW/kg. Przeważnie większość tego typu pojazdów o pojemności silnika do 125 ccm spełnia owy warunek.

Ciągnik – prawo jazdy kategorii B przewiduje także możliwość prowadzenia ciągników rolniczych niezależnie od ich masy. Co więcej, ciągnik taki może być wyposażony również w lekką przyczepę, a co ciekawe, zezwala się również na kierowanie ciągnikiem, na którym mocuje się ciężką maszynę, pod warunkiem, że nie jest ona przyczepą i nie posiada kół. Jeśli ciągnik rolniczy ma posiadać przyczepę ciężką, konieczne jest posiadania prawa jazdy kategorii B+E lub prawo jazdy na ciągnik o kategorii T.