Niewielkie problemy ze wzrokiem wcale nie muszą oznaczać braku możliwości zdobycia prawa jazdy . Istotne jest jednak, aby osoby posiadające wadę wzroku, takie jak np. krótkowzroczność, nadwzroczność lub astygmatyzm, pamiętały o prowadzeniu pojazdu w odpowiednich okularach bądź soczewkach kontaktowych, poprawiających jakość widzenia. Jeśli natomiast pomimo skorygowania wady o dobrane przez specjalistę szkła korekcyjne, ostrość widzenia nie jest odpowiednia, sytuacja taka może spowodować komplikacje w uzyskaniu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu, czyli prawo jazdy.

Daltonizm

Wobec osób z problemami rozpoznawania barw, nie ustalono zakazów i przeciwwskazań do posiadania prawa jazdy o kategorii A i B. Kandydaci na kategorię C i D, będą musieli jednak udowodnić, że radzą sobie z odróżnianiem kolorów na specjalnym badaniu. Gdy osoba poradzi sobie z zadaniem, nie będzie miała konieczności ubiegania się o dodatkowe uprawnienia zezwalające do kierowania autobusem lub ciężarówką.

Osoby widzące na jedno oko

Osobom widzącym tylko na jedno oko, także zezwala się prowadzić pojazdy, jednak pod pewnym warunkiem. W takim przypadku, osoba chcąca zdawać egzamin na prawo jazdy musi mieć ukończone 20 lat oraz musi minąć minimum rok od czasu zaistnienia jednooczności. Konieczne również są badania okulistyczne.  Jeżeli nie wykażą one żadnych przeciwwskazań, można wydać takiej osobie zgodę na prowadzenie samochodu. Wymogiem jest ponadto odpowiednia ostrość wzroku, która nie może być mniejsza niż 0,8 bez korekcji.

Wady wzroku, które zwykle przekreślają możliwość zdobycia danej kategorii prawa jazdy, wynikają z zaburzeń widzenia przestrzennego. Przykładowo, jeśli ktoś w okresie dzieciństwa zmagał się z wadą wzroku jaką jest zez, to pomimo jego wyleczenia, istnieje pewne prawdopodobieństwo, że zmiany wywołały zaburzenia w widzeniu przestrzennym. Wskutek tego, następują utrudnienia orientacji i właściwe oszacowanie odległości w polu widzenia, co jest niezwykle ważne w trakcie kierowania pojazdem. Brak odpowiedniego widzenia przestrzennego wyklucza szansę ubiegania się o prawo jazdy na motocykl i pojazd z przyczepą. Wzorowe widzenie przestrzenne nie jest natomiast warunkiem koniecznym w przypadku kierowców niezawodowych. Choć w organizmie pojawiają się mechanizmy adaptacyjne, nie stanowi to wystarczający argument, aby zezwolić osobom z taką wadą widzenia, wykonywać niektóre zawody jak np. kierowca.

Badania lekarskie

Jeśli na wizycie u lekarza, badania wykażą wadę wzroku, niezbędne będzie udanie się do specjalisty, który wyznaczy odpowiednią moc szkieł korygujących. Dopisek o problemach z widzeniem, zostanie umieszczony w dokumentacji medycznej oraz na dokumencie prawa jazdy. Wskazane będą dane o wadzie wzroku i potrzebnych szkłach korekcyjnych. Pole z numerem 12 będzie zawierało oznaczenie: 01.01 – okulary, 01.02 – soczewka(i) kontaktowa€, 01.03 – szkła ochronne, 01.04 – szkło matowe, 01.05-przepaska na oko, 01.06 –okulary lub szkła kontaktowe. Zdarza się, że kierowcy z wadą wzroku, mogą czasem posiadać w dokumentach adnotację, że do prowadzenia pojazdu muszą stosować wyłącznie okulary, a nie szkła kontaktowe. Jeśli też np. szkła korekcyjne w okularach nie będą zgadzały się z rodzajem szkieł w dokumentacji, osoba prowadząca pojazd, może zostać obciążona mandatem.

Dla osób z wadą wzroku wydaje się prawo jazdy tymczasowe. Okres ważności dokumentu wynosi nie więcej niż 10 lat, a jeśli wada jest poważniejsza, to czas zostaje skrócony. Gdy termin ważności dokumentu będzie dobiegał końca, kierowca musi ponownie przejść badania kontrolne.