Obecnie posiadanie prawa jazdy wydaje się być jednym z niezbędnych aspektów, dzięki którym możemy realizować codzienne czynności. Z tego też powodu wiele osób po ukończeniu 18. roku życia, a czasem nawet kilka miesięcy przed 18. urodzinami, decyduje się na przystąpienie do kursu nauki jazdy. Nie wszystkim udaje się uzyskać pozytywny wynik na państwowym egzaminie przystępując do niego po raz pierwszy. Niektórzy porzucają dalsze próby i zamierzają przystąpić do egzaminu dopiero za jakiś czas.

Istotną kwestią w tym przypadku jest okres ważności wykonanego kursu prawa jazdy. Jaka jest jego ważność i gdzie można znaleźć dokumenty, które potwierdzą, że odbyliśmy szkolenie? Wszystkie niezbędne informacje opisano poniżej.

Przez jaki czas kurs na prawo jazdy ma ważność?

Okres ważności kursu na prawo jazdy zależy od daty jego zakończenia. Wyjątkiem są kursy, które ukończono po 1 lipca 1998 roku, gdyż w tym przypadku, odbyte szkolenie ważne jest bezterminowo. Jeśli kursy miały miejsce w innym czasie, wymaga się ponownego zapisania.

Warunkiem przystąpienia do państwowego egzaminu jest przedłożenie stosownego oświadczenia o ukończeniu kursu. Osoby chcące uzyskać prawo jazdy, muszą taki dokument dostarczyć.

Gdzie udać się po zaświadczenie o odbyciu kursu nauki jazdy?

Dokumenty dotyczące kursu na prawo jazdy umieszcza się w różnych miejscach, w zależności od terminu, w którym odbył się egzamin państwowy. Zaświadczenie kursanta, który podejmuje próbę egzaminu w okresie roku od niezdanego uprzednio sprawdzianu, znajduje się w ośrodku egzaminacyjnym w którym miał miejsce owy egzamin. Do tego czasu WORD przetrzymuje dokumenty. Jeżeli natomiast osoba decyduje się na przystąpienie do egzaminu po czasie dłuższym niż jeden rok od momentu niezdania egzaminu, dokumenty przekazuje się do właściwego dla miejsca zameldowania, wydziału komunikacji.

W sytuacji gdy osoba, która ukończyła kurs prawa jazdy, ale nie podeszła do państwowego egzaminu i zamierza zrobić to w najbliższym czasie, musi odebrać zaświadczenie o odbyciu kursu ze szkoły nauki jazdy do której uczęszczała i dostarczyć je do wydziału komunikacji. Następnie tworzy się profil kandydata na kierowcę. Ze względu na utratę ważności orzeczenia lekarskiego, może zaistnieć także konieczność przedłożenia nowego dokumentu poświadczającego stan zdrowia. Kolejnym elementem, który może wymagać wymiany to zdjęcie kursanta. Gdy dokumentacja będzie w pełni skompletowana, przekazuje się ją do wydziału komunikacji, a następnie można już zapisać się na egzamin do Wojewódzkiego Ośrodku Ruchu Drogowego.