Nie ma wątpliwości, że wsiadanie za kółko „na podwójnym gazie” powinno być surowo karane – nieodpowiedzialna osoba z promilami za kierownicą to śmiertelne zagrożenie nie tylko dla niej samej, a przede wszystkim dla innych uczestników ruchu, i nie powinno tu być miejsca na żadną pobłażliwość wobec osób, które się tego dopuściły. Aby odzyskać dokument, czeka je sporo zachodu, często łącznie z powtórnym egzaminem na prawo jazdy. Jak podejść do egzaminu, gdy prawo jazdy zostało nam zabrane za alkohol?

Jeśli sąd nałożył na nietrzeźwego kierowcę zakaz prowadzenia pojazdu na okres przekraczający rok (częsta kara w przypadku tzw. jazdy w stanie nietrzeźwości, czyli z zawartością alkoholu we krwi powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi lub więcej niż 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu), do odzyskania prawa jazdy konieczne będzie ponowne zdanie państwowego egzaminu w lokalnym WORD-zie. W przypadku krótszego okresu odebrania prawa jazdy wystarczy po jego upływie udać się do urzędu miasta lub gminy po odbiór dokumentu.

Zdaj prawo jazdy w Częstochowie z OKSK Tyła! Zadzwoń do Nas +48 513 175 550

Prawo jazdy zabrane za alkohol. Jak wygląda procedura?

Osoby, które chcą odzyskać prawo jazdy zabrane za alkohol, muszą zapłacić zarówno za badania lekarskie, jak i za egzamin. Nie jest jednak koniecznie wykupywanie i zaliczanie całego kursu na prawo jazdy.

Aby móc podejść do egzaminu w celu odzyskania prawa jazdy zabranego za alkohol, trzeba zacząć od podstaw – założenia profilu kandydata na kierowcę (PKK), tak samo jak osoba, która zdaje na prawo jazdy po raz pierwszy. Następnie należy pozytywnie przejść badania psychotechniczne. Trzeba się na nie zgłosić w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia przez sąd decyzji o skierowaniu na badanie. Ma ono formę testu. Jeśli badany go zaliczy, dokument zostaje mu wydany w ciągu jednego dnia.

Uwaga: kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy więcej niż jednej kategorii, będą musieli zdawać kilka egzaminów (na każdą kategorię osobno), zarówno w części teoretycznej, jak i praktycznej.

Prawo jazdy zabrane za alkohol. Konieczne badania

Kolejny krok to przejście badań lekarskich i psychologicznych. Skierowanie na nie również wydaje sąd. Po otrzymaniu decyzji mamy miesiąc na zgłoszenie się na nadania. Następnie, po ich pozytywnym przejściu, w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu należy przedstawić staroście otrzymane orzeczenie lekarskie i psychologiczne.

Badania lekarskie polegają na ogólnej ocenie stanu zdrowia badanego. Z kolei badanie psychologicznie ma na celu przede wszystkim ocenę jego sprawności i odporności psychicznej – psycholog musi po prostu ocenić, czy kierowca zdaje sobie sprawę ze szkodliwości swojego czynu i ponownie nie wsiądzie za kierownicę pijany. Jeśli wynik badań (i lekarskiego, i psychologicznego) będzie pozytywny – wszystko w porządku, kierowca otrzymał drugą szansę i może przystąpić do egzaminu. A jeśli negatywny? Wówczas można się od niego odwołać w ciągu 14 dni. Następnie do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy musi złożyć wniosek o ponowne przeprowadzenie badania lekarskiego lub psychologicznego (lub obu tych badań).