Prawo jazdy to jedna z najbardziej pożądanych umiejętności. Pozwala być mobilnym, a co za tym idzie- niezależnym. Zgodnie z prawem kurs na prawo jazdy można w Polsce rozpocząć na trzy miesiące przed ukończeniem pełnoletności, a więc 18. rokiem życia. Najpowszechniej posiadanym prawem jazdy w naszym kraju jest oczywiście prawo jazdy kategorii B. Jak je zdobyć? Jak wygląda kurs i jakie dokumenty należy przygotować?

Zdaj prawo jazdy w Częstochowie z OKSK Tyła! Zadzwoń do Nas +48 513 175 550

Od czego zacząć kurs na prawa jazdy?

Jak zostało już wspomniane, prawo jazdy może zrobić już osoba, która jeszcze nie ukończyła 18 lat, ale brakuje jej jedynie trzech miesięcy do wkroczenia w dorosłość. Pierwszym krokiem przed przystąpieniem do kursu w szkole jazdy jest wykonanie niezbędnych badań lekarskich, które określą czy osoba ta nie ma przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów. Jeżeli kandydat na kursanta nie ma stwierdzonych przeciwwskazań, udaje się się do wydziału komunikacji urzędu miasta i składa wniosek o wydanie numeru PKK, czyli Profilu Kursanta Kierowcy. Jeżeli wniosek chce złożyć osoba jeszcze formalnie niepełnoletnia, musi stawić się w urzędzie z rodzicem lub opiekunem prawnym. Po załatwieniu urzędowych formalności, kandydat na kierowcę może wybrać szkołę nauki jazdy i zapisać się na kurs.

Kurs prawa jazdy to wydatek rzędu 1300- 1800 złotych, zależy to od miejsca odbywania kursu i może się wahać. Kurs składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej i obie te składowe kursu trwają odpowiednio po 30 godzin. Kurs teoretyczny uczy zasad ruchu drogowego i kończy się wewnętrznym egzaminem, po którym można dopiero przystąpić do tzw. jazd po mieście z instruktorem. Jazdy odbywają się zarówno na placu manewrowym jak i w normalnym ruchu drogowym, na ulicach miasta.

Egzamin na prawo jazdy

Kurs prawa jazdy zwieńczony zostaje egzaminem, który przeprowadzany jest przez odpowiedni dla danego regionu Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Egzamin dzieli się na część teoretyczną oraz część praktyczną. Rok 2020 wprowadza lekkie zmiany w kwestii egzaminowania, a dotyczą one nowych pytań mogących pojawić się na egzaminie oraz umawiania godziny egzaminu konkretnie na daną porę. Nowe pytania egzaminacyjne dotyczą przepisów wprowadzonych do ruchu drogowego pod koniec 2019 roku- jazdy na suwak oraz tworzenia korytarzy życia dla służb ratunkowych.

Są też nowe przepisy dotyczące samych egzaminatorów. Otóż mogą oni jednego dnia przeprowadzić maksymalnie jedynie 9 egzaminów, co ma wpłynąć na jeszcze większą rzetelność ich pracy. Dzień pracy egzaminatora nie powinien przekroczyć rzecz jasna 8 godzin.

Jeżeli egzaminowany pozytywnie zaliczy część praktyczną i teoretyczną egzaminu, ma on prawo stać się posiadaczem prawa jazdy. Prawo jazdy wydawane jest w wydziale komunikacji, który zostaje powiadomiony o pozytywnym wyniku egzaminu danego kursanta. Na prawo jazdy czeka się około 9 dni roboczych, a za dokument ten należy wnieść opłatę w wysokości 100, 50 złotych. Prawo jazdy zostanie wówczas zamówione w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.