Każdy kierowca powinien być na bieżąco ze zmieniającymi się procedurami dotyczącymi prawa jazda. W poniższym artykule wyjaśnimy, kto będzie musiał wymienić prawo jazdy, jakie dokumenty będą do tego niezbędne i w którym urzędzie należy je złożyć. Podpowiemy również, jak długo trwa owy proces i ile kosztuje wymiana prawa jazdy.

Kiedy mamy obowiązek wymiany prawa jazdy?

Od 2013 roku w Polsce, prawa jazdy mają określony termin ważności, dlatego przede wszystkim musimy pamiętać o jego wymianie, gdy utraci ono ważność. Najdłuższy termin ważności dokumentu wynosi 15 lat. W przypadku pojawienia się w orzeczeniu lekarskim przeciwwskazań medycznych, takich jak np. znaczna wada wzroku, cukrzyca bądź inne ograniczenia zdrowotne, prawo jazdy może mieć dużo krótszy okres ważności.

O wymianę prawa jazdy powinniśmy zadbać jeszcze przed datą kiedy utraci ono swoją ważność. Czas oczekiwania na wyrobienie nowego dokumentu to mniej więcej tydzień, dlatego aby uniknąć sytuacji, pozostania przez pewien okres bez ważnych dokumentów, warto wcześniej udać się do urzędu.

Jeśli prawo jazdy zrobiliście przed 2013 rokiem, to wcale nie oznacza, że nie ma ono określonej daty ważności. Podlegamy przepisom nowych rozporządzeń, w związku z czym, będziemy musieli wymienić dokument nie później niż w 2033 roku. Wtedy bowiem, straci swoją ważność.

W jakich jeszcze przypadkach będziemy musieli wymienić prawo jazdy?

Nie tylko wraz z upływem terminu ważności, powstaje obowiązek wymiany prawa jazdy. W jakich sytuacjach  jeszcze będziemy musieli udać się do urzędu po nowy dokument? Kiedy zmianie ulegnie adres zameldowania oraz zmieni się nasze nazwisko, wówczas jesteśmy zobowiązani do wymiany prawa jazdy w ciągu 30 dni od zajścia owych wydarzeń.

Pamiętać muszą także kobiety, które wyszły za mąż i zmieniły nazwisko. Jedną z formalności będzie także konieczność wymiany prawa jazdy, nawet gdy okres jego ważności obowiązuje przez długi czas. W przeciwnym razie, jeśli nie wywiążemy się z powinności, podczas kontroli drogowej, możemy zostać ukarani mandatem o wysokości 50 zł.

Jakie dokumenty musimy posiadać?

Prawo jazdy wymienia się w urzędzie miasta lub starostwie powiatu, do którego musimy dostarczyć komplet dokumentów. Na nowe prawo jazdy czeka się około tygodnia.

Do wymiany prawa jazdy potrzebujemy następujących dokumentów:

  • uzupełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,
  • badania lekarskie,
  • kserokopię dotychczasowego prawa jazdy,
  • potwierdzenie wpłaty,
  • 1 zdjęcie o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy?

Sama wymiana dokumentu na nowy kosztuje 100,50 zł, jednak to nie jedyna opłata jaką musimy ponieść. Dodatkowo należy doliczyć koszty badań lekarskich, w wysokości około 200 zł, opłatę za zdjęcia u fotografa około 50 zł oraz jeśli korzystamy z pomocy pełnomocnika, musimy doliczyć także 17 zł.

Kwota łączna jaką musimy ponieść za wymianę prawa jazdy to ponad 350 zł. Szczególnie dla osób z problemami zdrowotnymi, które są zobowiązane do odbywania regularnych badań lekarskich, jest to spory wydatek. Jeżeli zmianie ulegnie nazwisko bądź adres zameldowania, nie musimy ponosić kosztów związanych z wydaniem opinii lekarza. Jedyna opłata jaką wtedy będziemy zobowiązani uiścić, to koszt wymiany dokumentu, cena za zdjęcie i ewentualne pełnomocnictwo. Całość wyniesie mniej więcej 150 zł.

Wymiana prawa jazdy i karta kierowcy

Temat ten dotyczy osób, które z zawodu są kierowcami zawodowymi. Jak wiadomo, dokument prawa jazdy i karta kierowcy muszą mieć taki sam numer. Numer prawa jazdy nie zmienia się, jednak występują pewne odstępstwa.

Numer ten ulegnie zmianie, w przypadku gdy zmienią się dane kierowcy, zwłaszcza adres zameldowania. Dokument zostanie wówczas wydany przez inny organ i zostanie mu nadany nowy numer. Taka sytuacja zobowiązuje do uaktualnienia karty kierowcy.

Podsumowanie

W związku ze zmianami, od 2013 roku prawa jazdy nie są wydawane bezterminowo i mamy obowiązek wymienić je raz na okres 15 lat. Dla osób z problemami zdrowotnymi, okres ten jest inny i zostaje określony w zaświadczeniu lekarskim. Prawo jazdy musimy wymienić także, gdy zmianie ulegnie nasze nazwisko bądź adres zameldowania.

Niezbędne dokumenty (wniosek, badania lekarskie, ksero prawa jazdy, dowód wpłaty oraz zdjęcie) zależnie od miejsca zameldowania, należy dostarczyć do urzędu miasta albo starostwa powiatu. Czas oczekiwania na nowe prawo jazdy wynosi około 7 dni.