Jaki wiek musimy osiągnąć by móc przystąpić do egzaminu prawa jazdy i zdobyć upragniony dokument? Jakie warunki określa prawo?

Aby móc prowadzić czy to samochód czy motocykl, niezbędne jest posiadanie ważnego prawa jazdy. Niezależnie od kategorii pojazdu na jaki chcemy zdawać egzamin państwowy, należy spełnić też warunki formalne jak m.in. przedłożenie orzeczenia lekarskiego stwierdzające brak lub też przeciwwskazania odnośnie prowadzenia pojazdu.

Następnym warunkiem jest osiągnięcie konkretnego wieku przez zdającego. Wymagany wiek zależnie od kategorii pojazdu jest różny. Niektóre kategorie dopuszczają możliwość zdawania egzaminów przez osoby poniżej 18 roku życia, choć w takim przypadku wymaga to zgody rodziców.

Najniższą kategorią wiekową jest kategoria AM, uprawniająca do kierowania motoroweru, którą przyzwala się już od 14 roku życia. Po zdaniu egzaminu osoba może poruszać się dwu, trzy i czterokołowcami, o ograniczonej prędkości wynoszącej max 45 km/h. Ograniczenia pojazdu dotyczą także jego masy, a mianowicie max masa czterokołowców to 350 kg, dla silników elektrycznych max moc to 4 kW, a pojemność silników spalinowych nie może przekroczyć 50 cm3.

Od 16 roku życia można przystąpić do egzaminu na prawo jazdy na kategorię motocyklową A1 oraz samochodową B1. A1 uprawnia do kierowania motocyklem o max mocy silnika 11 kW i motocyklem trójkołowym, którego max moc silnika to 15 kW. Kategoria samochodowa B1 pozwala na prowadzenie samochodu o masie własnej do 400 kg przy przewozie osób lub 550 kg przy przewozie rzeczy. Jeżeli osoba osiągnie pozytywny wynik z egzaminu na obie kategorie, może prowadzić pojazd kategorii AM.

Prawo jazdy kategorii B

Po ukończeniu 18 lat można przystąpić do egzaminu na prawo jazdy kategorii B. Jest to najpopularniejsza kategoria na którą czeka wiele osób zbliżających się do „osiemnastki”. Do kursu na prawo jazdy możemy przystąpić już wcześniej, przed 18. urodzinami, natomiast warunkiem podejścia do egzaminu państwowego jest ukończenie tego wieku. Kategoria B pozwala na kierowanie pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Ponadto, prawo jazdy kategorii B uprawnia także do prowadzenia pojazdu wraz z lekką przyczepką o max masie 750 kg. Jeżeli posiadamy dokument przez okres co najmniej 3 lat, prawo zezwala na prowadzenie także motocyklu, którego pojemność silnika to max 125 cm3, a moc nie przekracza 11 kW.

Jeśli chodzi o motocykle to prawo jazdy na kategorię A2 przewidziane jest dla osób od 18 roku życia. Uprawnia do kierowania motocyklami, których max moc wynosi 34 kW, a stosunek mocy do masy własnej nie wynosi więcej niż 0,2 kW/kg. Posiadając prawo jazdy kategorii A2 można również prowadzić motocykle trójkołowe o max mocy 15 kW.

Po odbyciu części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy, przychodzi czas na część praktyczną, składającą się z 2 części. Pierwsza odbywa się na placu manewrowym ośrodka ruchu drogowego, a druga część to wyjazd poza plac i włączenie się do ruchu drogowego. Osoby, które zdają egzamin, muszą skierować się do właściwego Wydziału Komunikacji po odbiór dokumentu.

Decydując się na przystąpienie na kurs prawa jazdy danej kategorii z zakresu części praktycznej, należy sprawdzić czy nie upłynęła data ważności kursu. Termin ważności liczy się od dnia, w którym zakończyliśmy naukę części teoretycznej. Czasem zdarza się, że w przypadku osób, które po niezdanym egzaminie państwowym nie podchodziły do niego w niedługim czasie, ich dokumenty zostają przeniesione w inne miejsce i mogą mieć problem z ich zlokalizowaniem.