Praca w transporcie przy przewozie rzeczy oraz przewóz osób po kraju oraz po Europie cieszy się wciąż niesłabnącym zainteresowaniem wśród kierowców. By pracować jako zawodowy kierowca trzeba mieć ukończony choć jeden kurs z takich kategorii jak C, C+E lub D, D+E. Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej jest przeznaczony dla kierowców, którzy chcą pracować w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego lub autobusu.  Taki kurs kończy się odpowiednim egzaminem, którego zaliczenie uprawnia do wykonywania zawodu kierowcy.

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej może odbyć każda osoba uprawniona do kierowania pojazdem, czyli taka która skończyła 18. rok życia. Ale są też inne wymogi- osoba, która chce na terenie Polski wykonywać pracę przewoźnika rzeczy musi albo posiadać polskie obywatelsko, albo wykazać, iż przebywa na terytorium Polski chociaż 185 dni w roku albo studiować na terytorium Polski i deklarować chęć wykonywania przewozów na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP, bez względu na wiek i płeć.

Podczas kursu kursanci uczestniczą w zajęciach, które dzielą się na 2 bloki: 1. kat. C, C1, C+E, C1+E, 2. kat. D, D1, D+E, D1+. Kursanci uczestniczą podczas trwania kursu w zajęciach teoretycznych (takich samych dla kategorii C oraz D) oraz w zajęciach specjalistycznych- kursanci kategorii C i D mają tutaj osobne zajęcia. Zajęcia specjalistyczne odbywają się zawsze po skończeniu części teoretycznej kursu, a sam kurs trwa 45 dni. Cena kursu to mniej więcej 2000- 2200 złotych w czym zawarta jest już cena egzaminu.

Co daje nam odbycie tego kursu? Możemy zostać zatrudnieni w firmie transportowo- przewozowej, ale pod warunkiem ukończenia 21 lat dla chcących pracować jako kierowca samochodu ciężarowego lub 23 lat dla kierowców chcących pracować jako kierowca autobusu. Przed zapisaniem się na kurs kursant jest zobowiązany poddać się badaniom lekarskim oraz psychologicznym, które potwierdzą brak przeciwwskazań do pracy w charakterze kierowcy autobusu lub samochodu ciężarowego.

Egzamin na przewóz rzeczy

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kończy się oczywiście egzaminem. Jego termin ustalany zostaje tuż po ukończeniu przez kursanta kursu i odbywa się w ośrodku, w którym kursant odbywał kurs. Egzamin składa się z części podstawowej- teoretycznej (20 pytań) i z części specjalistycznej- teoretycznej (10 pytań, odpowiednio dla kategorii C oraz dla kategorii D). W obu częściach można popełnić łącznie maksymalnie aż 9 błędów, by zdać egzamin. Następnie przewodniczący komisji wydaje zaświadczenie o pozytywnym zakończeniu kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Zaświadczenie to wraz z badaniami lekarskimi i psychologicznymi należy przedłożyć w odpowiednim dla miejsca zamieszkania wydziale komunikacji. Urząd wyda nam na tej podstawie nowe prawo jazdy. Kierowca otrzymuje tym samym wpis kodu 95 w dokumencie prawa jazdy oraz datę potwierdzającą jego ważność w formacie 95.DD.MM.RR.