Zamierzasz zrobić prawo jazdy? Każdy kandydat do zrobienia prawa jazdy jest zobowiązany do wykonania specjalnych badań medycznych, zwłaszcza z zakresu okulistyki. Poza wzrokiem, kandydat poddawany jest także ocenie stanu słuchu, równowagi oraz ogólnego stanu układu ruchowego przez lekarza. Konsultacja lekarska jaką przechodzi kandydat składa się z dwóch części- jest to badanie oraz wywiad.

Zdaj prawo jazdy w Częstochowie z OKSK Tyła! Zadzwoń do Nas +48 513 175 550

Ankieta medyczna – wywiad z lekarzem

Na początek kandydat zobowiązany jest do wypełnienia medycznej ankiety, w której określa jakie ewentualne objawy chorobowe u siebie obserwuje oraz na jakie choroby przewlekłe cierpi. Lekarz przeprowadza wnikliwy wywiad medyczny z kandydatem, na podstawie którego określany jest także stan psychiczny osoby chcącej zrobić prawo jazdy, w tym czy występują u takiej osoby zagrożenia uzależnieniami (np. od narkotyków czy alkoholu). Wywiad jest bardzo istotną częścią badania- pozwala także dowiedzieć się lekarzowi o urazach i operacjach jakie przeszedł kandydat, które ewentualnie mogą go wykluczyć z ubiegania się o prawo jazdy. Koszt badania lekarskiego wynosi 200 złotych.

Badanie wzorku ma za zadanie określić: ostrość wzroku bez korekcji okularowej, rozpoznawanie barw, widzenie obuoczne, widzenie po zmierzchu, ostrość wzroku z kolekcją okularową, obuoczną ostrość wzroku po korekcji, wrażliwość na olśnienie oraz pole widzenia.

Zdaj prawo jazdy w Częstochowie z OKSK Tyła! Zadzwoń do Nas +48 513 175 550

Badanie ostrości wzroku

Lekarz okulista wykonuje m.in badanie ostrości wzroku do dali. Badanie to pozwala określić ocenę zdolności rozdzielczej siatkówki. Badanie to wykonuje się najczęściej przy użyciu tablic Snellena – zna je każdy, kto choć raz był w gabinecie lekarskim. Tablice te zawierają różne ilustracje przedmiotów, zwierząt, a także cyfry i litery. Zwane są optotypami i ułożone są w rzędach. Ostrość wzroku zapisuje się w postaci ułamka. W liczniku wpisuje się odległość, z jakiej badany odczytuje optotypy.

Innym wykonywanym badaniem jest badanie pola widzenia, to badanie to inaczej perymetria i przeprowadzane jest przy pomocy specjalistycznego urządzenia. Badanie jednego oka powinno trwać około 10 minut, kiedy to pacjent wpatruje się w jeden wyznaczony punkt i skupiać uwagę, by odpowiadać lekarzowi, kiedy dostrzega pojawiający się punkcik światła. Wynik badania przedstawiony jest graficznie za pomocą mapy, która wskazuje jak wygląda pole widzenia badanego.

Może Cię zainteresować również:

Kolejnym z badań jest badanie widzenia barwnego, czyli badanie wskazujące jak badany postrzega kolory. Badanie to przeprowadzać można wielorako, a jeden ze sposobów to użycie tablic pseudo-izochromatycznych Ishihary. Tablice te pozwolą lekarzowi ocenić czy u pacjenta występują zaburzenia widzenia barw czerwonej oraz zielonej. Inny test to test przeprowadzany przy użyciu tablic Hardy’ego, Randa i Rittnera- takie badanie wskazać może zaburzenie widzenia barw czerwonej, zielonej oraz niebieskiej. Najprostszym sposobem na badanie widzenia barwy czerwonej jest ocena jej postrzegania poprzez patrzenie na wybrany czerwony przedmiot. Jeszcze inny sposób to test Farnswortha i Munsella 100-Hue, który przeprowadzany jest przy pomocy 85 barwnych klocków, które to ułożyć trzeba tak, by kolory płynnie przechodziły jeden z drugi.