jak uzyskać prawo jazdy

Kiedyś, aby uzyskać prawo jazdy w Częstochowie, pierwszym krokiem było udanie się do szkoły nauki jazdy, gdzie właściwie jak za rękę byłeś prowadzony do kolejnych etapów. Niestety w ciągu ostatnich lat zasady stale się zmieniają. Teraz, aby stać się dumnym użytkownikiem ulic lub zdobyć prawo jazdy na kolejną kategorię, swoje pierwsze kroki powinieneś skierować do lekarza i odpowiedniego urzędu.

Niezbędne dokumenty

Na początek powinieneś zadbać o skompletowanie niezbędnej dokumentacji. Pierwszym ważnym dokumentem jest orzeczenie lekarskie dotyczące zdolności prowadzenia pojazdów. Aby je uzyskać musisz udać się do lekarza, który wykonuje tego typu badania. Wraz z orzeczeniem dostarczasz także wypełniony wniosek o prawo jazdy, musisz mieć przy sobie dokument potwierdzają tożsamość oraz adres zameldowania (jeśli nie ma go na dowodzie) oraz aktualne zdjęcie do prawa jazdy.

Kiedy nie masz ukończonych 18 lat lub starasz się o prawo jazdy na kolejną kategorię

W przypadku, kiedy nie masz ukończonych 18 lat, musisz dołączyć pisemną zgodę Twoich prawnych opiekunów. Dokument ten powinien zostać podpisany w obecności urzędnika. Z kolei jeśli chcesz zdobyć prawo jazdy na kolejną kategorię, masz w obowiązku dostarczyć ksero prawa jazdy, które już posiadasz oraz orzeczenie psychologa o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami (oczywiście w przypadku, gdzie takie orzeczenie jest wymagane).

Kiedy już skompletujesz dokumenty…

Kiedy już skompletujesz wszystkie potrzebne materiały, przychodzi czas na ich złożenie. W tym celu możesz udać się bezpośrednio do Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta bądź Urzędu Dzielnicy. Możesz również złożyć je przez pełnomocnika lub Internet. W ostatnim przypadku konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub profilu na platformie ePUAP.

Numer PKK

Kiedy już złożysz wniosek, zostanie Ci przydzielony numer PKK, czyli Profilu Kandydata na Kierowcę. Jest on konieczny, aby móc zapisać się do szkoły jazdy. I w tym momencie masz wybór: możesz zapisać się na kurs teoretyczny i praktyczny lub samodzielnie przygotować się do egzaminu teoretycznego i wziąć udział tylko w kursie praktycznym. W drugim przypadku, następnym krokiem po złożeniu wniosku będzie zapisanie się na egzamin teoretyczny w WORD-zie. Tam również musisz okazać numer PKK. Dopiero po zdanym egzaminie masz możliwość zapisania się na praktyczną część egzaminu.

Zdany egzamin i co dalej?

Gdy będziesz miał za sobą zdany test praktyczny, WORD wyśle taką informację do Twojego urzędu. W urzędzie będziesz musiał uiścić należność za wydanie prawa jazdy. Najpóźniej po 9 dniach roboczych od zapłaty będziesz mógł się cieszyć nowym dokument, a przede wszystkim – nowymi możliwościami.