Prawo jazdy to zdecydowanie jedno z najbardziej użytecznych uprawnień jakie można sobie wyrobić. Co jednak robić w sytuacji, gdy traci ono ważność? Jak przedłużyć jego ważność?

Prawa jazdy wydawane w Polsce są obecnie terminowe, a ich ważność to dziś maksymalnie 15 lat. 15 lat to okres ważności prawa jazdy dla osoby, która cieszy się idealnym stanem zdrowia- niestety osoby, które borykają się np. z chorobami mogącymi utrudniać kierowanie pojazdów (chociażby z chorobami oczu) mogą mieć wydane prawo jazdy na krótszy czas- np. 5 lat. Przed rokiem 2013 prawo jazdy było dokumentem wydawanym bezterminowo. Osoby, które zrobiły prawo jazdy przed 2013 rokiem mają obowiązek je wymienić, nie tracą oni jednakże żadnych swoich uprawnień. Wymiana bezterminowych praw jazdy jest obowiązkowa i zaplanowana jest ona na lata 2028- 2033. Rok 2033 jest absolutnie końcowym okresem, gdy powinno się wymienić prawo jazdy, będzie ono ważne przez kolejne 15 lat.

Zdaj prawo jazdy w Częstochowie z OKSK Tyła! Zadzwoń do Nas +48 513 175 550

Prawo jazdy – na jaki okres jest wydawane

Prawo jazdy kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T są wydawane maksymalnie na 15 lat. Prawo jazdy kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E wydawane są maksymalnie na 5 lat. Po upływie tych okresów kierowcy są zobowiązani do stawienia się w urzędzie wydającym dokumenty prawa jazdy i przedstawienia urzędnikowi orzeczenia lekarskiego, które potwierdza, iż stan zdrowia kierowcy uprawnia go do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wymogi te obowiązują kierowców, którzy robili prawo jazdy po 19 stycznie 2013 roku. Ci, którzy mają bezterminowe prawa jazdy (wydane przed 2013 rokiem) nie muszą przedstawiać orzeczeń lekarskich, a zobligowani są jedynie złożyć wniosek o nowe prawo jazdy i uiszczenie opłaty.

Prawo jazdy wymieniamy wtedy, gdy jest to obowiązkowe ustawowo oraz w takich sytuacjach jak: zmiana nazwiska, zgubienie lub zniszczenie dokumentu, przekroczenie terminu ważności danej kategorii prawa jazdy oraz upłynięcie terminu ważności dokumentu. Zmiana miejsca zamieszkania lub zameldowania nie obliguje kierowcy do zmiany prawa jazdy na nowe.

Zdaj prawo jazdy w Częstochowie z OKSK Tyła! Zadzwoń do Nas +48 513 175 550

Okoliczności w ramach których wymieniamy prawo jazdy na nowe

Gdy wzięliśmy ślub i zmieniliśmy w związku z tym nazwisko, mamy 30 dni na wymianę prawa jazdy na nowe. Zmieniająca jest zobowiązana w tym przypadku uiścić opłatę za nowe prawo jazdy, nie ma zaś potrzeby przechodzenia badań lekarskich.

Od marca 2019 prawo jazdy nie posiada już rubryki zawierającej adres zamieszkania/ zameldowania kierowcy. W związku z tym zmieniając adres pobytu, kierowca nie ma obowiązku wymiany prawa jazdy na nowe.

Prawo jazdy wymienia się w zależności od tego, gdzie mieszkamy w urzędzie miasta, urzędzie dzielnicy (Warszawa) lub w starostwie powiatowym. Można to zrobić także poprzez Internet za pomocą platformy ePUAP. Składając wniosek o wydanie prawa jazdy potrzebne są: formularz wniosku, potwierdzenie opłaty, aktualne zdjęcie, dowód osobisty lub paszport, orzeczenie lekarskie oraz dotychczasowe prawo jazdy do wglądu.