Do kogo skierowane są badania lekarskie na prawo jazdy i jak wyglądają?

Kandydata na kierowcę spotka wiele spraw biurokratycznych i kosztów. Według prawa, dopuszczenie do egzaminu na prawo jazdy nakazuje wyrobienia Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK). Nieodłączną jego częścią są badania lekarskie, których zakres określa art. 75 i art. 76 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami. Brane pod uwagę są zdolności motoryczne, stan psychiczny, wzrok oraz funkcjonowanie układu nerwowego, oddechowego i sercowo-naczyniowego. Kłopoty ze zdrowiem podczas prowadzenia pojazdu mogą przynieść bardzo złe skutki, dlatego kierowca powinien umieć się w skoncentrować i być w pełni sprawny. Badania będą co określony czas odnawiane, w zależności od kategorii prawa jazdy, wieku i zawodu kierowcy. Aktualne przepisy stale są udoskonalane, dlatego należy obserwować wchodzące w życie rozporządzenia i ustawy.

Gdzie można wykonać niezbędne badania

Warto zaplanować badanie już na początku, podczas gromadzenia niezbędnych dokumentów, ponieważ szybko i sprawnie będziemy mogli zapisać się na egzamin. Badania lekarskie można odbyć w Wojewódzkich Ośrodkach Pracy oraz w Miejskich Ośrodkach Medycyny, jednak ośrodki szkolenia kierowców również proponują badania w rozsądnej cenie. Może one być ono przeprowadzone przez lekarza orzecznika, gdyż wyłącznie dokument wydany przez niego z informacją o stanie zdrowia ma znaczenie prawne i jest on wymagany do PKK. Kwota badania określona jest z góry przepisami i dla wszystkich kursantów, którzy będą zdawać egzamin na prawo jazdy po raz pierwszy, jest ona taka sama. Również cena jest stała dla osób wnioskujących o przywrócenie, zwrot lub też przedłużenie prawa jazdy.

Sposób przeprowadzania badań lekarskich

Według prawa, badania te muszą odnosić się do aż 62 parametrów. Obejmują one wszystkie zdolności, przeciwwskazania, kłopoty ruchowe, wzrokowe i psychiczne. Lekarz w głównej mierze powinien brać pod uwagę badanie wzroku oraz sprawdzanie widzenia zmierzchowego, czyli reakcji oczu na nagłą ciemność oraz na jaskrawe światła. Niemniej ważne jest zbadanie narządów słuchu i równowagi oraz układu ruchowego, oddechowego i sercowo-naczyniowego. Medyk sprawdza także układ nerwowy, ciśnienie, poziom cukru, działanie nerek oraz wszelkie podatności na nerwice. Istnieje także obowiązek przeprowadzenia dodatkowych badań jak np. EKG, czy badania osób chorych przewlekle lub  osób, które kiedyś doświadczyły wypadku bądź kontuzji, jeżeli tylko zajdzie owa potrzeba. Dzięki przeprowadzonemu wywiadowi, lekarz wysuwa wnioski na temat skłonności do spożywania alkoholu, lekomanii oraz wszelkich innych uzależnień.

Ważność badań lekarskich

Ważność badań lekarskich oraz metoda ich wykonania uzależniona jest od kategorii prawa jazdy, a także od wielu innych aspektów. Kierowcy posiadający prawo jazdy AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T, a także C1, C1+E, C+E, D1 oraz D mają ważne badania lekarskie przez okres 15 lat, czyli tyle ile wynosi ważność dokumentu potwierdzającego możliwość kierowania pojazdem. W przypadku osób, u których orzeczono wadę wzroku, zawodowych kierowców  oraz kierowców po 60 roku życia, wizyta u lekarza będzie konieczna zdecydowanie częściej. Badania należy powtórzyć w sytuacji gdy będziemy ubiegać się o wznowienie prawa jazdy np. na skutek złego stanu psychicznego czy jazdy pod wpływem alkoholu. Trzeba mieć na uwadze, że również policja może wezwać nas na badania tuż po miesiącu od dnia odebrania uprawnienia do prowadzenia samochodu.

Jak w rzeczywistości wygląda większość badań lekarskich

Często zdarza się, że lekarze podczas badań na prawo jazdy przeprowadzają jedynie wywiad na temat problemów psychologicznych i kłopotów ze wzrokiem. Są one wykonywane nie do końca dokładnie, gdyż kursanci chcą jak najszybciej załatwić tę sprawę i móc przystąpić do egzaminu.  W związku z tym orzeczenia nie zawierają wiarygodnych informacji i skrywają nieujawnione schorzenia. Aby uniknąć w przyszłości problemów i zagwarantować bezpieczeństwo na drodze, lepiej udać się do Ośrodka Medycyny Pracy, gdzie badania z pewnością zostaną przeprowadzone w sposób rzetelny i przedstawią rzeczywisty stan zdrowia przyszłego kierowcy.