Prawo jazdy, czyli dokument uprawniający nas to prowadzenia wszelkiego rodzaju pojazdów (zależnie jakie prawo jazdy posiadamy) to jedno z najbardziej podstawowych dziś uprawnień, które zdecydowanie ułatwiają życie i często są niezbędne do wykonywania danego zawodu. Dokument ten jest co jakiś czas zmieniany- czy to wizualnie czy w zakresie umieszczonych na nim informacji, warto więc być na bieżąco ze wszelkimi zmianami. Takimi zmianami jest chociażby zaprzestanie wydawania bezterminowych praw jazdy od 2013 roku oraz brak informacji o miejscu zamieszkania kierowcy, która to nie jest obowiązkowa od marca 2019 roku. To znacznie wygodniejsze, gdyż zmiana adresu nie wymaga teraz zmiany prawa jazdy na nowe.

Zdaj prawo jazdy w Częstochowie z OKSK Tyła! Zadzwoń do Nas +48 513 175 550

Ważność prawa jazdy

Obecne przepisy określają, iż każde prawo jazdy wydawane w Polsce jest terminowe, czyli ma swój termin ważności. Mogą być one wydane na maksymalnie 15 lat. W przypadku problemów ze zdrowiem czy innych ograniczeń mogących mieć wpływ na prowadzenie pojazdu, możemy mieć wydane prawo jazdy jedynie na kilka lat- na rok czy na 5 lat, wszystko zależy w tym przypadku od orzeczenia lekarskiego.

Osoby, które zdawały prawo jazdy ze skutkiem pozytywnym przed 2013 rokiem, posiadają tzw. bezterminowe prawo jazdy. Późniejsze zmiany w zakresie terminowości prawa jazdy nic dla tych osób nie zmieniają- ich dokumenty nadal pozostają bez daty ważności. Istnieje jednak konieczność wymiany dokumentu na nowy- nie trzeba przy tym wykonywać badań lekarskich, a żadne uprawnienia do kierowania pojazdem/ pojazdami nie będą tracone. Wymiana bezterminowych praw jazdy na nowe planowana jest za kilka lat (2028-2033).

Zdaj prawo jazdy w Częstochowie z OKSK Tyła! Zadzwoń do Nas +48 513 175 550

Zmiany wprowadzone w 2013 roku określają, iż:

– prawo jazdy kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T są wydawane maksymalnie na 15 lat,
– prawo jazdy kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E wydawane są maksymalnie na 5 lat.

W przypadku, gdy po 15 lub po 5 latach prawo jazdy straci już ważność, nie trzeba zdawać ponownie egzaminu na prawo jazdy. Wystarczy wizyta u lekarza, który wyda orzeczenie

Nowe prawo jazdy należy wyrobić także w przypadku zmiany nazwiska, zgubienia go lub zniszczenia oraz gdy upłynął termin ważności danej kategorii.

Gdy zmienimy nazwisko lub inne dane osobowe, mamy 30 dni na wymianę prawa jazdy na nowe. W tym przypadku nie robimy badań lekarskich, a jedynie musimy uiścić opłatę za nowe prawo jazdy. W przypadku zgubienia lub zniszczenia prawa jazdy (np. gdy jest ono nieczytelne) mamy możliwość uzyskania tzw. wtórnika prawa jazdy, a wymiana odbywa się na tych samych zasadach co jakakolwiek inna wymiana prawa jazdy.

Zdaj prawo jazdy w Częstochowie z OKSK Tyła! Zadzwoń do Nas +48 513 175 550

Gdzie wymienia się prawo jazdy?

Wszystko zależy oczywiście od miejsca naszego zamieszkania i tego pod jaki urząd podlegamy. Wniosek o wymianę prawa jazdy składa się więc w:

– urzędzie miasta (w miastach na prawie powiatu),

–  urzędzie dzielnicy (dotyczy to jedynie mieszkańców Warszawy),

– starostwie powiatowym (dla pozostałych lokalizacji).

Od czasu uruchomienia portalu ePUAP.gov.pl złożenie wniosku o wymianę prawa jazdy jest możliwe przez Internet.