Robienie kursu prawa jazdy to zdecydowanie jedna z bardziej ekscytujących rzeczy w życiu. Jedni zaczynają bardzo wcześnie, nawet przez 18. rokiem życia, inni decydują się na kurs nawet w zaawansowanym wieku. Jedni robią kurs, zdają egzaminy i jeżdżą, a inni robią kurs i czasem nie podchodzą do egzaminów. Jest także spore grono takich osób, które podchodzą do egzaminów kilka, a nawet kilkanaście razy i …nie zdają. No właśnie- co w takiej sytuacji? Zapłaciliśmy za kurs prawa jazdy ponad 1000 złotych i czy to przepada, gdy nie podejdziemy z różnych względów do egzaminów?

Zdaj prawo jazdy w Częstochowie z OKSK Tyła! Zadzwoń do Nas +48 513 175 550

Wszystko zależy od tego, w którym okresie przerwano kurs

Ogólnie dobra wiadomość jest dla tych, którzy kurs na prawo jazdy robili po 1. lipca 1998 roku. Jeżeli robiłeś prawo jazdy po tym terminie, kurs ważny jest bezterminowo. Wnioskując- jeśli ukończyliśmy kurs prawa jazdy przed tym terminem, a do egzaminu chcemy przystąpić teraz, musimy powtórzyć cały kurs. Jeśli przystępowaliśmy do egzaminu, nie zdaliśmy go i zrobiliśmy sobie maksymalnie rok przerwy przed kolejnym egzaminem, w takiej sytuacji dane kursanta/ kandydata na kierowcę figurują w wydziale komunikacji odpowiednim do miejsca jego zameldowania i bez problemu może on powtórnie powrócić do zdawania egzaminów. W sytuacji, gdy ukończyliśmy kurs prawa jazdy, ale nie przystąpiliśmy jeszcze do egzaminu, musimy dostarczyć wszelkie potrzebne dokumenty do wydziału komunikacji. Po skompletowaniu i dostarczeniu wymaganych dokumentów, zostanie nam utworzony profil kandydata na kierowcę (PKK). Egzamin teoretyczny zdawany w szkole jazdy będzie ważny i nie trzeba go ponownie zdawać po warunkiem, iż został on zdany po 24 sierpnia 2014 roku.

Co do ważności kursu na prawo jazdy, warto wspomnieć o osobach, które utraciły prawo jazdy za punkty karne lub które utraciły je z innych względów (np. zdrowotnych) na dłużej niż 1 rok. Takie osoby mogą przystąpić do egzaminu jeden raz, a jeżeli go nie zdadzą muszą zapisać się na nowy kurs prawa jazdy i zdać egzamin państwowy.

Zdaj prawo jazdy w Częstochowie z OKSK Tyła! Zadzwoń do Nas +48 513 175 550

Zmiany w prawie jazdy od 2020 roku

Rok 2020 przyniósł sporo zmian, jeśli idzie o egzaminy dające uprawnienia kierowcy. Główna zmiana jest bardzo korzystna dla kursantów- teraz WORDy nie będą już zarabiać na oblewaniu kursantów- opłaty za podejścia do kolejnych egzaminów nie trafiają odtąd do ośrodków egzaminacyjnych, a do budżetu państwa. Postawiono także na punktualność. To oznacza, że wszelkie egzaminy przeprowadzane w WORDach mają się odbywać na umówioną godzinę. Koniec więc z wyczekiwaniem i z opieszałością. Egzaminatorzy mają prawo przeprowadzić tylko jeden egzamin w ciągu godziny, tak więc przez dzień pracy jeden egzaminator może przeprowadzić maksymalnie 8 egzaminów (przypadki losowe mogą tę liczbę powiększyć ewentualnie od dwa dodatkowe egzaminy). Egzamin teoretyczny jest od marca 2020 roku uzupełniony o nowe pytania, które dotyczą przepisów o korytarzach życia oraz o jeździe na tzw. suwak. Bardziej korzystnie jest od tego roku zdawać prawo jazdy kategorii AM osobom z niepełnosprawnością. Egzamin na tę kategorię odbywa się obecnie na motorowerze lub na czterokołowcu.